Aanpak

Inleiding

We komen graag naar uw wensen luisteren. We zullen met u meedenken en onze expertise aanwenden om het beoogde doel op een eenvoudige en betrouwbare wijze te bereiken.

Stap 1: De hoofdlijnen

Een succesvol project begint bij een goede strategie voor een goed plan, én een gratis intake gesprek. Tijdens het intake gesprek behandelen we slechts de hoofdlijnen van uw wensen. Want in dit stadium is het voor ons beiden van belang om met een geringe tijdsinvestering te ontdekken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

We zullen met u meedenken, u adviseren en de beste oplossingen voorstellen. De hoofdlijnen van uw wensen worden door ons in eenvoudige taal (summier maar duidelijk) uitgewerkt zodat het doel voor beide partijen klip en klaar is en er geen misverstanden kunnen zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Stap 2: Eerst een richtprijs

A.d.h.v. de hoofdlijnen zal eerst een richtprijs worden afgegeven zodat u daar meteen een goed beeld van heeft. De ene keer kan dat al tijdens het intake gesprek, een andere keer moeten eerst de hoofdlijnen wat verder worden uitgewerkt. Staat de richtprijs u aan, dan kunnen we verder met de volgende stap.

Stap 3: De inventarisatie

Om het gehele beeld (prijs en applicatie) concreet te krijgen, is het nodig dat er een inventarisatie wordt gemaakt. Het inventariseren moet zorgvuldig gebeuren. Dit vergt tijd en is daarom niet gratis. De kosten zijn altijd gering (coulance) en ook afhankelijk van de complexiteit van de applicatie. U ontvangt een offerte met een definitieve prijs voor de inventarisatie (en de afgesproken richtprijs voor de ontwikkeling van de applicatie). Kunt u zich daar in vinden, dan kan met de inventarisatie worden begonnen.

U wordt niet belast met technische informatie, maar het is wel belangrijk dat u de juiste informatie goed aanlevert. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken zullen we u stapsgewijs handige en korte vragenlijsten aanreiken. Deze vragenlijsten hebben we a.d.h.v. eerder opgedane informatie samengesteld en zijn dus zeer gericht. Zo vergaren we stapsgewijs de juiste informatie om een applicatie te bouwen die aan uw wensen zal voldoen. De vragen zijn zodanig gerangschikt en vereenvoudigd dat het u weinig inspanning en tijd zal kosten.

Stap 4: Definitieve prijs

Tijdens het opmaken van de inventarisatie is er volop flexibiliteit om wijzigingen aan te brengen. Mochten we zaken zien die u voordeel bieden, dan zullen we die als optionele items voorstellen. Of u daar wel of geen gebruik van wenst te maken, is aan u. Bij aanvullende wensen of als blijkt dat de applicatie complexer is dan ingeschat, wordt de richtprijs voor de ontwikkeling van de applicatie bijgesteld. U wordt hiervan steeds goed op de hoogte gesteld. Wanneer de inventarisatie voltooid en helemaal naar uw tevredenheid is, is exact bekend wat het programma moet kunnen en kan er een definitieve prijs worden afgegeven voor de ontwikkeling van de applicatie. Ook hiervoor ontvangt u een offerte. Nadat u akkoord bent gegaan kunnen we beginnen aan de bouw van een tijdbesparende en zorgeloze oplossing.

Vragen?

Inventarisatie

Het inventariseren is het in detail beschrijven van de applicatie. Alleen zo zullen alle ins-en-outs bekend worden en worden problemen en misverstanden voorkomen. Een goede inventarisatie is daarom de basis voor een succesvol project.