Exporteren

Inleiding

Een Office Programs Access applicatie beschikt over twee verschillende methoden van exporteren. Beide methoden voeren (in het geval van export naar Excel) automatisch enkele bewerkingen uit op het export bestand. Zo wordt een filter ingesteld, de bovenste rij vastgezet, kolommen passend gemaakt en een opmaak toegepast. U kunt een voorbeeldbestand downloaden om één van de resultaten te bekijken.

Hierna wordt de standaard- en specifieke export methode toegelicht, plus nog wat extra functionaliteiten.

Standaard export methode (tot 65000 records)

Bij deze methode is de export gebaseerd op het actieve gegevensblad zoals het wordt weergegeven.

  • De standaardfunctie voor exporteren vindt u in de groep Extra. Ook PopUp vensters die als gegevensblad worden weergegeven, kunt u (via het snelmenu) exporteren.
  • Wanneer u records selecteert, worden alleen de geselecteerde records geëxporteerd.

Specifieke export methode

In een aantal gevallen zijn specifieke technieken nodig. Vaak moeten complexe bewerkingen worden uitgevoerd of moeten er > 65000 records kunnen worden geëxporteerd. Deze technieken worden via speciale dialoogvensters uitgevoerd.

Rapporten exporteren

Met rapporten zijn veel meer mogelijkheden om data te presenteren dan met formulieren en gegevensbladen. Zo kan met rapporten bijvoorbeeld met groepeerniveaus worden gewerkt, subtotalen en totalen. Echter, het exporteren van rapporten (wat een standaardfunctionaliteit is in een Office Programs Access applicatie) resulteert niet altijd in een optimale presentatie. Maar met onze Interactieve rapporten is rekening gehouden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen van de presentatie van de geëxporteerde data.