Navigatie instellen

Inleiding


Handige opties hebben soms ook een keerzijde. Als u daar rekening mee weet te houden kunt u gerust gebruik maken van extra handige mogelijkheden.

Snel instellen en switchen

Via de groep Standaard > Navigatie, kunt u via het dialoogvenster Navigatie instellen eenvoudig uw gewenste navigatiewijze bepalen en snel terug switchen.

 • 1 Huidig formulier automatisch sluiten als ik naar een andere locatie ga (Aanbevolen)
 • 2 Geopende formulieren open laten staan

Beide opties hebben voor- en nadelen. De voordelen merkt u zelf wel, maar het is belangrijk om bewust te zijn van de eventuele 'nadelen' van de tweede optie. Deze informatie heeft betrekking op de afhandelingsformulieren die direct onderaan het lint worden weergegeven. Voor de definitie van formulieren, zie Soorten formulieren.

Geopende formulieren open laten staan


Wanneer u voor deze optie kiest, blijven geopende afhandelingsformulieren als handige tabbladen onder het lint beschikbaar. U moet er echter zelf voor waken om records bijtijds op te slaan. Diverse zaken waar bij de eerste optie aan kan worden voldaan, ontbreekt bij de tweede optie:

 • Niet alles kan altijd perfect gemanaged worden m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid.
 • In het ene formulier kan data zijn bewerkt, verwijderd of toegevoegd, wat invloed kan hebben op de weergegeven data in een ander formulier. Hierbij kunnen ook subformulieren betrokken zijn die gekoppelde info weergeven. De weergave wordt nu niet automatisch bijgewerkt. Verwerkte data wordt natuurlijk gewoon doorgevoerd.
 • Keuzelijsten met invoervakken (drop down menu's) worden vaak automatisch direct bijgewerkt. Wanneer meerdere formulieren zijn geopend kan dit tot vertraging leiden.
 • Voordat er wordt afgedrukt wordt altijd gecontroleerd of de record is opgeslagen. Met één formulier geopend wordt dit gericht uitgevoerd: alleen op dat formulier waarop de data van toepassing is. Wanneer meerdere formulieren zijn geopend, wordt dit op alle formulieren uitgevoerd.
 • Hetzelfde geldt voor als een opdracht wordt gekozen in het menu Ga naar om naar een record te gaan in een ander formulier. Bij meerdere geopende formulieren moeten alle formulieren zijn opgeslagen.

Tips

 • Laat u formulieren openstaan, dan dient u zelf vaker op de opdracht Vernieuwen/Alles vernieuwen te klikken.
 • Als u meerdere formulieren laat openstaan zonder records op te slaan, kunnen er zich onopgemerkte situaties voordoen. U moet zelf met meer zaken rekening houden.
 • Sla records altijd zo snel mogelijk op. Houd er rekening mee dat u in een multi-user omgeving werkt waar ook anderen records bewerken. Goed is om taken te verdelen.
 • Er zijn zeker gevallen waarbij het handig is om sommige formulieren open te hebben staan. A.d.h.v. de soort locaties en bewerkingen die u met collega's uitvoert zult u met de tijd ervaren wat u wel en wat u misschien beter niet kunt doen.
 • Formulieren kunt u sluiten met Ctrl+F4 en dialoogvensters met Alt+F4, of via de Close button (het kruisje rechts boven).