Rapporten afdrukken

Er zijn verschillende functionaliteiten beschikbaar waarmee rapporten kunnen worden afgedrukt (via de groep Afdrukken plus). Welke functionaliteit wordt gebruikt is deels afhankelijk van het soort rapport en het doel.

In de meeste gevallen kunt u ook direct een PDF maken en opslaan in de Mappenstructuur en vaak ook als bijlage meezenden met een e-mail. Veel functionaliteiten zijn standaard inbegrepen, andere worden aan uw wensen aangepast. Voor meer, zie Dialoogvenster opties.