Blog Office Programs

Cursus Office Fluent UI

Door: Peter van Loosbroek - 9 mei 2019

Er wordt een overweging gemaakt om ook een curus Office Fluent UI (User Interface) te gaan verzorgen. Bepalend hierin zal de factor tijd zijn. Andere onderwerpen binnen de gehele cursus vergen al veel tijd, vandaar. En er is nog veel te doen. Maar wellicht is het een goed idee om alleen de belangijkste onderwerpen omtrent Ribbons te behandelen zodat iedereen er goed mee van start kan.

In de Microsoft documentatie heb ik fouten aangetroffen omtrent dit onderwerp. Soms wijzigen editors ook code, maar editors niet allemaal programmeurs. Die fouten zullen spoedig worden hersteld. Men heeft mij gevraagd aan de documentatie mee te werken, wat ik zal doen. Ik gaf al vaker zaken door, maar nu ga ik dus zelf activer aan de Microsoft documentatie meewerken. Ook dat kost dus tijd. Ik kom hier zeker op terug!

Bekijk de huidige cursussen.

Mensen - Proces - Product

Door: Peter van Loosbroek - 29 januari 2019

Mijn visie is dat de mensen over bijzondere eigenschappen moeten beschikken omdat het de mensen zijn die het proces dirigeren. De kwaliteit van het proces komt uiteindelijk tot uiting in de kwaliteit van het product.

Een hoge mate van expertise (kennis + inzicht + ervaring) is onontbeerlijk. Goede kennis van zaken hebben is natuurlijk vanzelfsprekend, maar inzicht en ervaring zorgen voor een diepere dimensie en een verfijning van details. Hoe werkt dat?

Wanneer we vasthouden aan oude gedachte- en gewoontepatronen (conditionering), kan ons inzicht niet verruimen. Dan blijft het alleen bij concepten en de kennis die we al hadden. Echter, het loslaten van het oude en het bekende, maakt ruimte voor een brede en begripvolle kijk op het hele gebeuren. En zorgvuldigheid gaat altijd gepaard met inzicht. Zo is inzicht een diepere dimensie dan louter conceptueel denken.

Zonder het vermogen los te laten is innovatie niet mogelijk. Want waar het oude is, daar kan het nieuwe niet zijn.

Tip Hieronder een paar voorbeelden van modellen uit de praktijk (Office Programs Orders). Deze applicatie kunt u bekijken via onderstaande knop.

Verpakkingcombinaties in Access
Access: Relationele data in Orders
Formulier Orders in Access
Efficiënt werken met de drie soorten orders in Access
Access module Orders

Gratis cursussen

Door: Peter van Loosbroek - 23 december 2018

Omdat het zo leuk, leerzaam en zinvol is.

In december 2018 ben ik begonnen met de opzet van de pagina Cursussen. Hierop zal ik informatie presenteren zodat iedereen kan leren programmeren. Het zal gaan van beginner tot en met gevorderd. De onderwerpen zullen uiteenlopen zoals VBA (in Access, Outlook, Word, Excel), SQL, Access SQL, DAO etc. Verder handige tips binnen Microsoft Office. Meer lezen...

Bedrijfsprocessen - BOM

Door: Peter van Loosbroek - 28 november 2018

Een semi-module voor BOM (Bill of Material).

Voorraad wordt gezien als een toekomstige debiteur. Hoe beter het inzicht in de voorraad en benodigde grondstoffen, hoe hoger het rendement. Goed inzicht in de voorraad is dan ook een essentiële factor binnen deze module. BOM is de afkorting van Bill of Material, ofwel stuklijst. Maar er komt natuurlijk veel meer om de hoek kijken dan materiaal alleen.

Voor deze semi-module is de basis al gelegd. Specifieke wensen en behoeften kunnen er omheen gebouwd worden. Dankzij de vele functionaliteiten waarover we beschikken in meerdere modules, kunnen we er iets heel moois van maken. Het woord is aan u.

Lees er meer over op de pagina bedrijfsprocessen.

Renpaard

Door: Peter van Loosbroek - 24 november 2018

Waarin zit'm nou die kwaliteit?

De meeste leveranciers roepen hard over capaciteit, veel werknemers in dienst of veel freelancers beschikbaar. Maar dat is niet waar de kwaliteit van een product in schuilt, zeker niet als het gaat om het bouwen van MS Access applicaties. Naast een hoge mate van expertise, is er een goede systematiek van bouwen nodig. Zonder dat kan er geen sprake zijn van goede kwaliteit.

Het is zoals bij een renpaard. Een renpaard kan je een mooie naam geven, maar daar wint het de wedstrijd niet mee.

Weten waar die kwaliteit echt in zit? Kijk dan eens op de pagina Waarom is Office Programs uniek in MS Access?

Uniek in MS Access

Door: Peter van Loosbroek - 24 november 2018

Roepen dat je de beste bent is vrij algemeen, maar ook echt onderbouwen met goede argumenten is uniek... Daarom heb ik op eenvoudige wijze uitgelegd wat nu zo essentieel is voor de kwaliteit van software, met name van MS Access applicaties.

Lees er meer over op de pagina Waarom is Office Programs uniek in MS Access?

Module Vreemde valuta geïmplementeerd

Door: Peter van Loosbroek - 21 november 2018

In oktober 2018 is de module Vreemde valuta geïmplementeerd bij alle applicaties. In geval de module nodig is, is die dus standaard al aanwezig. Deze module levert +/- 170 koersen wereldwijd. De meeste gebruikers kunnen hier gratis gebruik van maken, in andere gevallen is het optioneel.

Lees er meer over op de pagina Vreemde valuta.

HOERA

Door: Peter van Loosbroek - 14 november 2018

Leuk en goed is een mooie combinatie!

Een paar jaar geleden is er een applicatie gemaakt voor Hoornbeeck College. Bij de beslissing voor welke ontwikkelaar ze zouden kiezen, lieten ze dit weten: "Onze technische man heeft het internet afgezocht en ons gezegd dat Office Programs de beste is." (Die technische man was Hans Blok.) Bouwend Nederland gaf trouwens exact dezelfde reden op. Bij hen was de technische man Stephan Leseman.

Voor maatwerk applicaties kan de klant natuurlijk zelf de naam voor de applicatie bepalen. Toen ik Arie de Gelder vroeg welke naam hij graag aan de applicatie wilde toekennen, was dit zijn antwoord:

Arie de Gelder (Hoornbeeck College): "We willen de applicatie graag HOERA noemen. De H staat voor Hoornbeeck, de O voor Onderwijs, de E voor Examen, de R voor Regeling en de A staat voor Applicatie. Dit vormt het woord HOERA en dat geeft aan hoe blij wij zijn dat we met jou in zee zijn gegaan!"

Arie vroeg of hij ook thuis met het programma wat kon rommelen. "Natuurlijk", zei ik, "zolang de beheerder je maar toegang geeft is er niks aan het handje." Vanwege zijn enthousiasme over het programma ging hij er dan ook thuis mee aan de slag. 'Even' een beetje verkennen. Oei... Als dat maar geen gedonder oplevert... Toen we elkaar een paar dagen later spraken, merkte hij dan ook op dat z'n vrouw had geklaagd omdat hij wel erg lang 'op de computer' zat. Vandaar deze quote, die hij een keer in een mailtje schreef:

Arie de Gelder (Hoornbeeck College): "Peter, het is zó leuk, dat het haast verslavend werkt!"

P.S. Arie is niet meer werkzaam bij het Hoornbeeck College. Hij was altijd in voor een grapje en zoals je ziet ook erg creatief door de A van applicatie er aan toe te voegen. Ik mis ons gegrap Arie!

Start bloggen!

Door: Peter van Loosbroek - 14 november 2018

Na belangrijke wijzigingen op de website te hebben doorgevoerd, wil ik ook met het bloggen beginnen. Binnenkort kan je hier dus leuke én interessante artikelen verwachten van uiteenlopende aard. Maar schrijven kost veel tijd en er zijn natuurlijk ook nog andere werkzaamheden.

Wijziging website

Door: Peter van Loosbroek - 10 november 2018

Op de website staan erg veel voorbeelden en dat is goed. Maar ik heb gemerkt dat mensen toch nog cruciale info missen. Die informatie zal op de hoofdpagina's in het linkermenu (en in het menu bovenaan) worden gegeven. Er zal eerst op sumiere wijze informatie worden verstrekt. Vervolgens worden de pagina's verder uitgewerkt.