Gemengd

Deze pagina wordt nog flink aangevuld.

Standaardcode algemeen

Een goede programmeur werkt systematisch. We kunnen goed nadenken en beseffen meteen al dat we dingen het beste volgens een bepaalde systematiek kunnen doen. In deze rubriek tref je programmacode aan die ook Office Programs in duizenden gevallen gebruikt. Als je kant en klare procedures wilt gebruiken, heb je dus de programmacode in deze rubriek nodig omdat ze er een onderdeel van zijn. Het is de code die we standaard in allerlei procedures gebruiken.

De procedures moeten allemaal in een standaardmodule worden opgeslagen, tenzij anders vermeld. Zorg voor de goede orde dat je je code goed indeelt. Het is helemaal aan jou. Ook als je namen liever wijzigt.

Tip Procedures voor een specifieke toepassing kan je vinden in de specifieke secties en verderop op deze pagina.

Foutafhandeling

Dit zijn Office Programs procedures.

Function MsgErr() As String

' Begintekst met nummer, regeleinden en standaardbericht.

    MsgErr = MsgErrDef & Err.Description

End Function

Function MsgErrDef() As String

' Begintekst met nummer en regeleinden.

    MsgErrDef = "Er heeft zich een fout voorgedaan: " & Err.Number & vbCr & vbCr

End Function

Function MsgErrNotDef(strMsg As String) As String

' Begintekst met nummer, regeleinden en aangepast bericht.

    MsgErrNotDef = MsgErrDef & strMsg

End Function

Berichtvenster

Dit zijn Office Programs procedures.

Stel de functie MT in op een algemene reeks, bijvoorbeeld je naam of de naam van je bedrijf. Zorg ervoor dat de reeks geschikt is voor alle applicaties die je bouwt.

Function MT() As String

' Standaard titel voor een berichtvenster.

    MT = "Je algemene titel"

End Function

Function MsgAskCont() As String

    ' Wordt onder verschillende omstandigheden gebruikt.

    MsgAskCont = vbNewLine & vbNewLine & "Weet u zeker dat u door wilt gaan?"

End Function

Sub MsgGeenDataOfGeannuleerd()

' In PrintReport en PrintReportFinDoc.

    MsgBox "Er zijn geen records voor de opgegeven selectie of het rapport is om een andere reden geannuleerd.", vbInformation, MT

End Sub

Office Programs procedures

Voorlopig wordt dit één lijst, later wordt het opgedeeld.

Algemene procedures
Wat Soort Omschrijving
CalcAge Function Berekent de leeftijd a.d.h.v. de geboortedatum.
CountFiles Function Geeft het aantal bestanden in de opgegeven map, inclusief (optioneel) de submappen.
FindRecordCount Function Geeft het aantal records in een DAO Recordset.
ParseHyperlink Function Met deze functie kunnen diverse delen van een hyperlink worden teruggegeven. Het is tevens een leerproject.
ParsePath Function Ontleed een doorgegeven pad en geeft het gewenste deel terug.
TrimSpace Function Deze functie verwijdert extra spaties uit elk deel van een String.
Onderwerp XXX XXX
Cursussen