Constanten

In je progammacode gebruik je vaak waarden die altijd hetzelfde blijven. Door gebruik te maken van constanten, kan je een betekenisvolle naam aan een waarde toekennen. Dit vereenvoudigd het programmeren. Bovendien hoef je de waarde maar één keer op een centrale plek in te stellen. In tegenstelling tot een variabele kan de waarde van een constante tijdens de uitvoering van het programma niet worden aangepast, vandaar ook de naam 'constante'.

Constanten kunnen net zoals variabelen op verschillende locaties en op verschillende manieren worden gedeclareerd. Een paar voorbeelden van gedeclareerde constanten.

In het volgende voorbeeld is lngTwips in een standaardmodule gedeclareerd (bovenaan). Een centimeter komt overeen met 567 twips. En dat verandert nooit. De waarde lngTwips gebruiken in programmacode is een stuk handiger dan overal 567 in te geven. Bovendien is de waarde centraal ingesteld wat meerdere voordelen kent.

    Public Const lngTwips As Long = 567

In het volgende voorbeeld zijn bestandsnamen gedeclareerd die altijd gebruikt worden bij diverse taken. Voor de goede orde is het verstandig om goede namen te bedenken.

    Public Const GFilNTekstbeheer As String = "Tekstbeheer.dotx"

    Public Const GFilNImportKlanten As String = "ImportKlanten.xlsx"

Tip In Werken met opsommingen mooie technieken met constanten.

Cursussen