Expressies

Een expressie kan veel dingen zijn. Het kan een waarde vertegenwoordigen zoals "Hallo". Een functie die een waarde teruggeeft kan dus ook een expressie zijn. Combinaties van functies, reeksen, berekeningen, verwijzingen etc., zijn allemaal expressies en ze kunnen op veel locaties en in verschillende omstandigheden worden gebruikt.

Een datum expressie bijvoorbeeld, is elke expressie die als een datum of tijd kan worden geïnterpreteerd, inclusief letterlijke datums zoals: "12-5-2019", #12-5-2019#, "26 januari 2019", "18:02:14". De waarde kan door een functie aangeleverd worden, van een formulier gelezen worden, etc.

De bron van een besturingselement kan worden ingesteld op een expressie, bijvoorbeeld met de VBA functie Date + 3 dagen:

=Date()+3

Het volgende is een voorbeeld van wat je erg vaak tegenkomt in de Microsoft informatie bij de syntaxis info. Bij de uitleg moet naar een waarde of object worden verwezen waarbij dan het woord Expression wordt gebruikt. Wat Expression dan ook is, maakt niet uit, als de expressie maar correct is. Als je iets wilt doen met een object, in dit geval het actieve formulier in Access, kan je er een verwijzing naar maken. Hier is Screen.ActiveForm de expressie waar frm op ingesteld wordt. Zo zie je dat een expressie een waarde vertegenwoordigt en dat die waarde ook een verwijzing kan zijn.

    Dim frm As Form

    Set frm = Screen.ActiveForm

    frm.Caption = "Hoi"

Opmerking In de toekomst zullen voorbeelden van expressies worden toegevoegd. Ook hoe ze in code en andere objecten kunnen worden gebruikt en wanneer we o.a. (), [], #, etc. wel of niet gebruiken, zal aan bod komen. En niet te vergeten waarom we in code liever niet ' maar " gebruiken...

Cursussen