IntelliSence

Leden van lijsten bekijken

IntelliSence is een manier binnen het object gericht programmeren om objecten, methoden, eigenschappen, klassen, constanten, paramaterinfo etc. weer te geven. Zo is direct duidelijk welke onderdelen door een object worden ondersteund en kan je dus makkelijker meer leren over een object. IntelliSence is niet alleen makkelijk, maar opent dus ook wegen tot meer kennis.

Wanneer je een punt typt na een gedeclareerd object, verschijnt een lijst met methoden en eigenschappen.

In dit voorbeeld is een Form object in Access gedeclareerd en ingesteld. Nu kunnen eenvoudig alle methoden en eigenschappen worden gekozen die door het object worden ondersteund. Betreft het een ingebouwd object zoals hier, dan kan je op F1 drukken voor de informatie die nodig is.

Cursussen: IntelliSense bij Form

Parameterinfo

Ook wanneer een procedure wordt aangeroepen, wordt paramaterinfo d.m.v. IntelliSence weergegeven. In dit geval wordt de Office Programs functie ParsePath aangeroepen.

Cursussen: IntelliSense als parameterinfo

Cursussen