IsDate - VBA functie

Retourneert True als de expressie een datum is of herkenbaar is als een geldige datum of tijd. Zo niet, dan wordt False geretourneerd.

Syntaxis

IsDate(expressie)

Het verplichte argument expressie van de functie IsDate is een Variant die een datum expressie of een reeks expressie bevat die als een datum of een tijd kan worden herkend.

Voor volledige info, raadpleeg Verwijzingen naar Microsoft.

Extra toelichting

Wat doet IsDate nu precies? Als we de expressie voor IsDate zo meegeven "05-10-2019" (als een String dus, maar dat is nu slechts ter demonstratie). De waarde "05-10-2019" wordt herkend als een echte datum, dus geeft IsDate True terug. Maar "05-100-2019" is geen datum, dus geeft de functie False terug. De functie herkent "5 oktober 2019" als een geldige datum, maar "5 ooktober 2019" niet. Zorg er dus altijd voor dat IsDate deze waarde als een echte datum kan herkennen, anders ontstaat er een fout.

Dit is misschien ook verhelderend. Stel, in Access is er datumveld en de eigenschap Format van het veld is zo ingesteld dat de waarde zo wordt weergegeven: 05-10-2019. Wanneer je de waarde 5 oktober 2019 invoert, zal Access dat accepteren. Reden 1: het Format is louter hoe iets wordt weergegeven. Reden 2: het ingevoerde is een geldige datum.

Opmerking Als je datums met code moet verwerken, is het belangrijk dat je een Letterlijke datum gebruikt.