Letterlijke datum

Verwerk je datums met code, werk dan altijd met een letterlijke datum. Een letterlijke datum wordt tussen hekjes geplaatst. Houd er rekening mee dat je altijd de Amerikaanse datumnotatie gebruikt in het geval je de datum met code doorgeeft. Als de datum van een besturingselement wordt gehaald is dat geen probleem (zolang er een echte datum wordt weergegeven). VBA regelt dit zonder problemen a.d.h.v. de locale instellingen.

Waarom is het belangrijk de Amerikaanse datumnotatie te gebruiken? De letterlijke datum #05-15-2019# zal worden herkend als 15 mei 2019 om de eenvoudige reden dat er geen 15e maand in een jaar is. En zelfs #15-05-2019# zal worden herkend als 15 mei 2019, omdat 15 wel de dag moet zijn. Bij een waarde als #08-07-2019# zal het 7 augustus 2019 worden omdat van de Amerikaanse datumnotatie uitgegaan wordt. Deze verschillende voorbeelden laten dus zien dat het van belang is altijd van de Amerikaanse datumnotatie uit te gaan, dus maand-dag-jaar. Zo niet, dan kunnen de resultaten inconsistent zijn.

Cursussen