Verwijzingen naar Microsoft

Slechts een aanvulling op Microsoft

Hoewel veel zaken in de Office Programs cursussen gedetailleerd worden behandeld, moet je er niet vanuit gaan dat het de volledige informatie is. Want dat is erg, erg veel. De volledige informatie levert Microsoft. Ben je pas bezig, dan heb je deze informatie nog niet echt nodig, maar in een later stadium is die informatie zeer cruciaal.

Omdat de 'Microsoft informatie' zo omvangrijk is, kan het soms moeilijk zijn je weg daarin te vinden. Deze pagina zal je daarbij helpen. Nogmaals, je hoeft die informatie pas te raadplegen als je middels de Office Programs cursussen wat meer vertrouwd bent geraakt met de materie. En houdt steeds in je achterhoofd dat we hier niet de website van Microsoft gaan overschrijven.

Als programmeur of ontwikkelaar is het altijd van essentieel belang dat je bij Microsoft je weg weet te vinden naar objecten, eigenschappen, methodes, gebeurtenissen etc. Zo kan je alle technische informatie verkrijgen die nodig is. Blijf dat dus als je cruciale info zien. De Office Programs cursussen zijn slechts een extra aanvulling op de informatie die Microsoft levert. Een goede opstap en een extra duwtje in je rug.

Microsoft levert noodgedwongen heel veel info en het kan makkelijk gebeuren dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hieronder een opening om de weg goed te kunnen vinden. (Je eerste duwtje in de rug.)

Belangrijk Gebruik maken van forums waar je vragen kan stellen aan andere ontwikkelaars kan zeker erg nuttig zijn. Mensen doen allemaal hun stinkende best om je vooruit te helpen. Maar houdt er wel rekening mee dat sommige mensen hun persoonlijke mening belangrijker vinden dan de oorspronkelijke informatiebronnen van Microsoft. Meningen zijn bij mensen een sterk element die een realistische kijk op dingen belemmeren en een onderzoek naar werkelijkheid in de weg staan. De een weet het vaak beter dan de ander.

Houdt daarom de informatie van Microsoft aan als je allerbelangrijkste bron; rechtstreekse informatie uit de bron van de makers is het allerbeste. Want het gaat niet om meningen en ego's, maar om hoe dingen werken. Zo maak je jezelf tevens niet afhankelijk van anderen en leer je jezelf aan, de weg te vinden naar alles wat je nodig hebt.

Voorbeeld

Ga naar Office VBA Reference.

Aan de linkerkant zie je op de pagina een menu zoals in onderstaande afbeelding. Het hoofdmenu bevat de VBA onderwerpen gecategoriseerd op de toepassingen die VBA ondersteunen. Ik heb een paar menu's open gemaakt voor deze uitleg zoals het submenu Access. Als je het submenu Object model opent, worden alle objecten van Access getoond. Open je het submenu van het object, dan worden de submenu's Events, Methods, en Properties weergegeven, tenzij een onderwerp niet door het object wordt ondersteund.

Specifieke informatie over VBA kan je vinden onder het menu Language reference. Zo kan je bijvoorbeeld VBA functies vinden onder Office VBA Reference > Language reference > Reference > Functions.

Tip Je kan ook in je codemodule een woord selecteren of de invoegpositie ernaast plaatsen. Druk vervolgens op F1 en je wordt automatisch naar de juiste pagina geleid.

Menu Office VBA Reference

Cursussen