Verantwoording Access Application System

Het Access Application System omvat de basiscomponenten waarmee uw applicatie is voorzien. Hoewel op de pagina Basisicomponenten voorbeelden te zien zijn, wordt op deze pagina elk onderdeel toegelicht en verantwoord wat onderstaand screenshot weergeeft.

Het Office Programs Access Application System

  • De onderwerpen kunt u bekijken op de locaties waar in de tabel naar wordt verwezen.
  • Open in een nieuw venster alvast de pagina's Voorbeelden en Basisicomponenten zodat u de onderwerpen direct kunt bekijken.
Verantwoording Access Application System
Wat Waar
Werknemers Basiscomponenten > Werknemers.
Documentenbeheer Voorbeelden > Mappenstructuur en Documentenbeheer.
Inlogsysteem Basiscomponenten > Inlogsysteem.
Interface Basiscomponenten > De Interface.

Sinds Office 2007 heeft Microsoft haar programma's uitgerust met de 'linten' oftewel de FUI (Fluent User Interface). Door deze interface zijn opdrachten middels een pictogram visueel gemaakt waardoor gebruikers de benodigde taken snel zullen vinden. Alle Office Programs Access applicaties zijn voorzien van FUI.

De interface in een Office Programs Access applicatie is een mooi voorbeeld van gestructureerdheid en consistentie. De opbouw van de structuur is overal consistent, zowel voor het navigeren door de applicatie als voor alle overige zaken. Alle soorten opdrachten zitten altijd op dezelfde vertrouwde plek zodat gebruikers ze altijd snel en makkelijk kunnen vinden. Precies zoals u dat ook gewend bent bij elke Microsoft Office applicatie.

BackEnd onderhoud tool Backstage View > Onderhoud.
Stuurgegevens Voorbeelden > Stuurgegevens.
Opties instellen Voorbeelden > Opties instellen.
Berichten en teksten Basiscomponenten > Berichten en teksten.
Ondersteunende procedures Procedures vormen de kern van de applicatie.

Op deze tekening (screenshot) wordt in alle eenvoud het begrip bouwstenen oftewel middelen getoond. In de meeste middelen wordt een combinatie van programmeertalen gebruikt.

Dit geeft een extra krachtige impuls aan het geheel, want hierdoor worden de bouwstenen (de middelen) naar een nóg hoger niveau getild.

In elke Office Programs Access applicatie zijn honderden procedures opgenomen die verantwoordelijk zijn voor vele complexe taken. De voorbeelden die u op de website aantreft zijn daar slechts een klein deel van. Mocht u straks bijzondere wensen hebben, dan mag u er van uitgaan dat nagenoeg alles mogelijk is.

Updatesysteem Het BackEnd en het FrontEnd zijn beide voorzien van codes.

De structuur (vaak ook de inhoud) van het BackEnd moet in overeenstemming zijn met het FrontEnd (screenshot). Het gehele proces om het in goede banen te leiden, wordt aangestuurd door het Access Development System (screenshot) en vervolgens door het Access Application System. Wanneer een update in gebruik wordt genomen wordt door het updatesysteem gecontroleerd of de juiste versies (van BackEnd en FrontEnd) aan elkaar worden gekoppeld.

Taal aansturing Er is een WT (werktechniek) aanwezig waarmee taal gerelateerde documenten kunnen worden ontwikkeld. Het is één van de blauwdrukken.

Voorbeelden > Taal gerelateerde documenten.

Office modules Hierin zijn een aantal mogelijkheden. Er zijn standaardfuncties én er zijn de middelen om uit te bouwen tot extra functionaliteiten.

Voorbeeld Microsoft Excel

Op de pagina Exporteren wordt de standaard exportfunctie en aangepaste exportfunctie weergegeven. De aangepaste exportfunctie is een blauwdruk (zie verderop) die kan worden ingezet.

Voorbeeld Microsoft Outlook

Op de pagina Basiscomponenten > Outlook functies zijn standaardfuncties weergegeven. In dezelfde rubriek wordt verwezen naar de pagina Voorbeelden wordt verwezen naar uitgebreidere functies.

Voorbeeld Microsoft Word

Voor Word is al een volledige module aanwezig. Zie de pagina Module Tekstbeheer.

Foutafhandeling Wat een gebruiker (of het systeem) ook maar voor acties kan uitvoeren, voor alles moet een mogelijk fout worden onderschept. Dit gaat veel verder dan u voor mogelijk houdt. Een paar veelzeggende voorbeelden kunt u bekijken bij:
  • Basiscomponenten > Controle bij de invoer.
  • Basiscomponenten > Beveiliging tegen ongeoorloofd verwijderen.
Blauwdrukken Voorgeprogrammeerde functionaliteiten (bouwstenen) die kunnen worden gebruikt als u objecten laat bouwen. Hierdoor worden ontwikkelingskosten gereduceerd. 'Blauwdrukken' is meerzeggend voor u, maar het zijn WT's (werktechnieken). In de loop der jaren zijn er technieken/werkwijzen ontstaan om dingen te kunnen bouwen.

Het correct invoeren van data is natuurlijk gevoelig. Daarom is er voor een formulier ook een blauwdruk. Dat moet wel, want een formulier (en elk besturingselement op dat formulier) heeft vele eigenschappen (properties), gebeurtenissen (events) en methoden (methods). En niet te vergeten de gebruikers die allerlei dingen kunnen doen... Alle fouten moeten dus goed worden onderschept waarvoor een goede systematiek nodig is.

Opmerking De voorbeelden die u op de website ziet, zijn allemaal voortgekomen uit blauwdrukken oftewel consistente werktechnieken.

Online Help Basiscomponenten > De documentatie.
Maatwerk Help Basiscomponenten > De documentatie.
Vreemde valuta Basiscomponenten > Vreemde valuta.
Samenwerkende functionaliteiten Voorbeelden (diverse rubrieken); Backoffice > De efficiënte samenhang.
Extra module(s) Backoffice (als voorbeeld); Bekijk modules via deze knop: