Servicepakket

Inleiding

In het Servicepakket zijn alle items opgenomen die u afneemt, zoals een Onderhoudscontract, Persoonlijke ondersteuning, een applicatie die u huurt, etc. Alles in één servicepakket is makkelijk en al uw wensen kunnen worden toegevoegd. De facturering geschied eens per jaar voor alle items.

Hoe werkt het?

Het Servicepakket heeft een Startdatum; dit is altijd de eerste van de maand waarop het pakket aanvangt. De Startdatum geldt voor elk item in het pakket. Als er al een Servicepakket is, en er wordt op een later tijdstip een item aan het pakket toegevoegd, dan wordt het toegevoegde item de eerste keer afzonderlijk berekend en gefactureerd. Dit betreft dan de periode over het tijdstip waarop het item is toegevoegd tot aan de Startdatum van het Servicepakket zodat alle items in het Servicepakket qua Startdatum gelijklopen.

Bij de eerste keer dat u een offerte ontvangt, wordt - nadat u akkoord bent - de offerte omgezet in een Servicepakket. Het Servicepakket behoudt hetzelfde OfferteID en wordt steeds vermeld op de factuur. Voor eventueel toe te voegen items die voor het Servicepakket in aanmerking komen, ontvangt u een nieuwe (afzonderlijke) offerte. Bij akkoord wordt het gewenste item aan uw Servicepakket toegevoegd.

Op de factuur is telkens voor elk item bijhorende informatie opgenomen. De Startdatum staat ook op de factuur vermeld. A.d.h.v. de maand kunt u dan altijd zien op welke periode de factuur betrekking heeft. Is de Startdatum van het Servicepakket bijvoorbeeld 01-08-2015, dan betreft het de periode augustus t/m juli. Het jaar is natuurlijk afhankelijk van wanneer gefactureerd wordt.