BackEnd koppelen

Inleiding

Bij het koppelen naar het BackEnd wordt automatisch een updateprocedure uitgevoerd voor de tabellen in het BackEnd. Want bij een update worden (indien nodig) alle noodzakelijke bewerkingen in het BackEnd automatisch bijgewerkt zoals het toevoegen van tabellen, velden, relaties etc. Zo kunt u altijd zonder bedrijfsverstoringen gewoon verder werken.

Dialoogvenster BackEnd koppelen in Access

Automatische controle

Wanneer u een FrontEnd in gebruik neemt (voor de eerste keer of bij een update), wordt automatisch gecontroleerd of de tabellen opnieuw gekoppeld moeten worden. Zo ja, dan gaat dit als volgt:

  1. Een berichtvenster verschijnt waarin u gevraagd wordt de links naar het BackEnd opnieuw in te stellen. Klik op OK.
  2. Het dialoogvenster BackEnd koppelen wordt geopend.
  3. Klik in dit dialoogvenster op Bladeren... om het BackEnd aan te wijzen.
  4. Wijs het te koppelen BackEnd aan en klik op Openen. (U heeft zelf de locatie gekozen waar u uw BackEnd heeft geplaatst.)
  5. Klik in het dialoogvenster BackEnd koppelen op Koppelingen herstellen. Het BackEnd wordt eventueel bijgewerkt en de koppelingen worden opnieuw ingesteld.
  6. De voortgang wordt in het vak Rapportage getoond. Is alles correct verlopen, dan sluit het dialoogvenster automatisch en gaat het programma verder zoals het gewoonlijk opstart.

Hoe een update op het BackEnd wordt bijgewerkt

Eerst wordt een controle uitgevoerd of alle andere gebruikers het BackEnd niet in gebruik hebben. Zou dat wel het geval zijn, dan kunnen geen tabellen, velden, relaties etc. in het BackEnd gemaakt of gewijzigd worden. Ondanks deze controle is het altijd verstandig een update in gebruik te nemen op een tijdstip dat u zeker weet dat niemand in de database aan het werken is.

  1. Bijwerken BackEnd Eerst wordt het BackEnd bijgewerkt. De voortgang van de updateprocedure wordt steeds in het vak Rapportage getoond. Afhankelijk van de wijzigingen en de snelheid van uw netwerk, kan dit even duren.
  2. Koppelen tabellen Nadat het BackEnd is bijgewerkt worden de koppelingen naar het BackEnd opnieuw ingesteld.

In dit voorbeeld (screenshot) is het venster even 'stilgezet' om het screenshot te kunnen maken. In praktijk wordt het venster gesloten nadat alles correct is verlopen. Daarna volgt de gewoonlijke opstartprocedure (het Dialoogvenster Inloggen verschijnt).

Access bericht: BackEnd is in gebruik