Bedrijfsprocessen en semi-modules

Met de semi-modules hebben we een sterk instrument in handen om uw bedrijfsprocessen te managen en te automatiseren.

BOM + Extra

BOM is de afkorting van Bill of Material, ofwel stuklijst. Maar er komt natuurlijk veel meer om de hoek kijken dan materiaal alleen.

De semi-module BOM + Extra is dé basis om uw bedrijfsprocessen te automatiseren. Deze semi-module bevat namelijk reeds de belangrijkste functionaliteiten. Daarmee is een goede basis al gelegd. Om alles helemaal perfect op uw wensen en behoeften af te stemmen, kan de module met extra functionaliteiten worden voorzien. Vandaar BOM + Extra, waarbij Extra staat voor uw specifieke wensen. Veel handige samenwerkende functionaliteiten die onderdeel zijn van andere modules (zoals e-mail verkeer etc.) maken het geheel extra praktisch. Kortom: alles wat nodig is om op efficiënte wijze uw doel te bereiken, is beschikbaar. Het woord is aan u.

De volgende tabel geeft de meest belangrijkste onderdelen (zeer beknopt) weer. Hiervoor is de basis al is gelegd en er is rekening gehouden met diverse zaken die u misschien wel of niet wenst. De kern hiervan is dat het allemaal kan en past indien nodig.

Ander bedrijfsproces?

Speelt bij u een ander bedrijfsproces? Neem even contact op voor de mogelijkheden.

Semi-module BOM + Extra
Wat Omschrijving
Materialen De materialen zijn records in de Productenlijst. Dezelfde Productenlijst bevatten ook de eindproducten. Het is een slimme wijze van dataverwerken waarmee zeer veel mogelijkheden zijn.
Acties Naast materialen zijn er ook handelingen die moeten worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk de tijd in te geven zodat er zicht is op de totale doorlooptijd van een product.
Units Units zijn de werkstations binnen een productielijn. Hoeveel units u gebruikt, is aan u. U kunt aangeven bij welke unit welke materialen moet zijn en welke handelingen moeten worden uitgevoerd.
Productieproces U heeft perfect inzicht in de voortgang van het productieproces (in welke fase een product is): welke producten klaar staan voor het productieproces, welke onderhanden zijn en welke klaar zijn. Op de eindfase kunnen logistieke zaken e.d. automatisch worden afgehandeld.
Voorraad Voorraad wordt gezien als een toekomstige debiteur. Hoe beter het inzicht in de voorraad en benodigde grondstoffen, hoe hoger het rendement. Goed inzicht in de voorraad is dan ook een essentiële factor binnen deze module. Gezien bedrijfsprocessen verschillend zijn, zal de voorraad worden verwerkt a.d.h.v. uw specifieke behoefte.
Order Alle informatie wordt gecentraliseerd in een order. De order is het centrale punt dat alle data bundelt en daardoor kan alles worden aangestuurd. Denk aan overzichten en diverse geautomatiseerde processen.
Orderbewaking

Aan de order is een orderbewaking gekoppeld. Deze zorgt o.a. voor:

  • Een correcte invoer.
  • De juiste flow inzake de Status van de order (zoals Concept, Offerte verzonden, Bevestigd, OK, Geschiedenis, Vervallen etc.).
  • Overzicht van Actuele orders, welke gereed zijn etc.
Kant en klare modules Naar gelang uw behoefte kan deze module gebruik maken van kant en klare modules. Deze vindt u achter zwarte de knop hieronder.