Bugs in Access

Inleiding

Op deze pagina leest u over bugs in Access die voor u als eindgebruiker van belang zijn.

Alinea's in een rapport worden soms afgekapt

11-02-2015

Status

Deze bug is - naar het lijkt - in november 2016 opgelost.

Kenmerk

Soms wordt de laatste regel in een textbox van een rapport niet weergegeven. Dit is te wijten aan een fout in de code die Access gebruikt om berekeningen uit te voeren wanneer een pagina-einde moet worden ingevoegd.

Voor het eerst gemeld

Wednesday, July 13, 2011 3:57 PM

Toelichting

Microsoft is op de hoogte van dit probleem. Nadat de bug gemeld was, is door Microsoft besloten geen wijzigingen aan te brengen. De reden hiervoor was dat de code die voor de berekening van de pagina-einde zorgt, voor jaren niet was bijgewerkt en een eventuele wijziging te riskant zou zijn en gevolgen zouden hebben voor alle Access gebruikers.

Voorlopige oplossing

Er is geen oplossing door Microsoft geboden, zie de link hieronder. Het enige wat er (voorlopig) gedaan kan worden om te voorkomen dat de laatste regel niet op het rapport wordt weergegeven, is om een extra alinea (een Enter) te geven in een memoveld. Wanneer Access dan een regel zou afkappen (wanneer de fout zich voordoet), blijft de bedoelde inhoud onaangetast omdat dan de extra alinea wordt verwijderd. Het probleem doet zich voor bij alle tekstvelden in de rapporten. In een Office Programs Access applicatie hoeft u de extra regel alleen toe te voegen in een veld waar flink wat tekst kan worden ingevoerd. In principe zijn dat alleen memovelden, maar het kunnen dus ook andere velden zijn waarin veel tekst ingevoerd kan worden. Andere velden (besturingselementen op het rapport) zijn namelijk zo ingesteld dat ze toch niet uitvouwen wanneer ze beperkte tekst kunnen bevatten en daarmee dit probleem dus voorkomen wordt (de tekst past er dan gewoon niet in).

Workaround

Office Programs ziet toch een mogelijkheid om een workaround te maken. Dit kost echter veel tijd. Zodra de workaround er is worden klanten op de hoogte gebracht en in de applicaties worden geimplementeerd.

Meer hierover:

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/648dd3a2-28c1-4f0d-853c-ef932c58519f/bug-rich-text-box-with-cangrow-true-cut-off-in-access-report?forum=accessdev

Het laden van een formulier of gegevensblad duurt soms erg lang

17-06-2015

Kenmerk

Het duurt opvallend lang voordat records worden weergegeven. Het lijkt alsof het systeem is vastgelopen.

Toelichting

Bij het verwerken van data met programmacode, werken ontwikkelaars - bij Access desktop applicaties - o.a. met DAO (Data Access Objects). De recordsets waarmee de records worden benaderd zijn van verschillende typen. Zo kan met het type Dynaset records worden bewerkt, en met het type Snapshot records alleen worden gelezen. Wanneer een recordset alleen hoeft worden gelezen, kiezen we voor het recordsettype Snapshot omdat dit type recordset minder geheugen vergt en dus sneller is.

Bij een formulier kan het type recordset eveneens worden ingesteld. Een logische gedachte is, om het type in te stellen op Snapshot als het formulier of gegevensblad alleen dient om records weer te geven. Maar hier gaat het (in sommige gevallen) mis. In plaats van dat het formulier of gegevensblad sneller wordt, wordt het juist veel trager.

Opmerkingen

Wanneer er veel berekenigen moeten worden gemaakt of als veel records moeten worden weergegeven, is het normaal dat dit tijd vergt. De bug kan dan voor extra vertraging zorgen.

Oplossing

Vanaf heden wordt het recordsettype van Office Programs applicaties niet meer op Snapshot ingesteld en zijn alle huidige formulieren en gegevensbladen aangepast. U ontvangt een update.