Controle op het juiste FrontEnd

Inleiding

Een BackEnd en een FrontEnd van een Access applicatie moeten altijd goed op elkaar zijn afgestemd. Om hier zeker van te zijn is in een Office Programs Access applicatie zowel aan het BackEnd als aan het FrontEnd een versienummer toegekend. Dit waarborgt de garantie dat objecten en programmacode dat zich in het FrontEnd bevind, correct samenwerkt met wat zich in het BackEnd bevindt. D.w.z.: de structuur van tabellen inclusief de inhoudelijkheid. Als niet met het correcte FrontEnd wordt gewerkt, leidt dat niet alleen tot conflicten, maar kan dit zelfs leiden tot onherstelbare schade aan het BackEnd. Het is dus van belang dat updates van een FrontEnd altijd op de juiste volgorde aansluiten op het BackEnd.

Updates

Een update bestaat niet alleen uit een nieuw FrontEnd waarin nieuwe objecten en code is aangebracht: het nieuwe FrontEnd past ook het BackEnd aan indien nodig. Het is dus een combinatie van BackEnd en FrontEnd waarin de volgorde van het in gebruik nemen van cruciaal belang is. Om problemen te voorkomen wordt hier continu op gecontroleerd.

Als u het bericht krijgt dat u niet het juiste FrontEnd in gebruik heeft, wordt u naar deze pagina geleid voor meer informatie.

Wat moet u doen?

  • In het bericht tijdens de controle wordt de versie van het BackEnd en het FrontEnd weergegeven. De eerste vier cijfers betreft de Access versie en staat in deze los van de versie controle.
  • Gebruik altijd de laatst toegezonden update (het FrontEnd). Niet alleen voor één gebruiker, maar voor elk systeem waarop met de applicatie wordt gewerkt.
  • Als u de laatst toegezonden versie niet meer heeft, kunt u deze opnieuw aanvragen.
  • Als het bericht blijft verschijnen, probeert u nog steeds een FrontEnd te gebruiken dat niet compatible is met het BackEnd. Neem in dat geval contact op.

Contact opnemen

Een BackEnd of FrontEnd terugzetten

Zoals in de inleiding is aangegeven, wordt middels het versienummer afgedwongen dat het FrontEnd in de juiste volgorde aansluit op het BackEnd. Dat geldt niet alleen tijdens een update, maar ook voor elke andere reden. Misschien moet u een kopie van het BackEnd terugzetten, of wilt u naar een vorige versie van de applicatie teruggaan. In al deze gevallen wordt - precies zoals bij een update - gecontroleerd of het juiste FrontEnd op het juiste BackEnd aansluit.

Kopie van een BackEnd terugzetten

Als u een kopie heeft van een BackEnd met bijbehorende versienummer van het huidige FrontEnd, kunt u het BackEnd gewoon terugzetten. Heeft u alleen een ouder kopie van het BackEnd, dan moet u ook een ouder FrontEnd gebruiken. Echter, nadat dat FrontEnd éénmaal is gekoppeld met het BackEnd, kunt u een FrontEnd van een volgende versie in gebruik nemen.

Teruggaan naar een vorig FrontEnd

Als u terug wilt naar een vorig FrontEnd, dan kan dat. Hiervoor geldt natuurlijk ook weer het principe zoals hiervoor beschreven.

Opmerkingen

Als u updates ontvangt wordt met de aflevering niet het versienummer vermeld. Het handigst is om een kopie van een reeds gekoppeld FrontEnd op te slaan in een afzonderlijke map waarbij in de naam van de map het versienummer is opgenomen.