Een item kiezen via een keuze dialoogvenster

Wat is het?

Dialoogvenster Keuze in Access

Belangrijkste doel van deze methode in uw Office Programs Access applicatie:

 • U moet ergens een waarde invoeren maar die waarde mag alleen a.d.h.v. geavanceerde criteria en situaties binnen de database beschikbaar worden gesteld.
 • De invoer moet op een bijzondere wijze worden gecontroleerd en moet gewaarborgd zijn.
 • Het beperken van de kieslijst door een voorselectie te maken.

Opmerkingen

Soortgelijk dialoogvensterDe dialoogvensters voor deze methode werken op dezelfde manier als Een item automatisch registreren via een keuze dialoogvenster, maar de handelingen in het invoerformulier zijn anders. Deze worden hierna behandeld.

Super makkelijk werken

Stel, u bent data in een invoerformulier aan het invoeren. Van welke soort het invoerformulier is, maakt niet uit (hoofdformulier, subformulier, gegevensblad etc.). In een bepaalt veld van het invoerformulier moet een waarde worden geplaatst. Voor het gemak noemen we dit veld het toevoeg-veld.

In het invoerformulier

 • Druk in het invoerformulier op Insert of dubbelklik op het toevoeg-veld (in dit geval is dat het veld waar u de waarde wilt opslaan).
 • Het keuze dialoogvenster wordt geopend.

Op het keuze dialoogvenster

 • Navigeer met Pijltje-omlaag/omhoog door de voorselectie kieslijst of wijs een item aan met de muisaanwijzer. U kunt ook in het zoekvak eronder naar een item in de lijst zoeken. Zodra een item is gevonden wordt het automatisch in de voorselectie kieslijst geselecteerd en worden in de kieslijst de records weergegeven die daaraan zijn gerelateerd. Indien van toepassing zijn dit alleen die records die u mag kiezen waardoor u geen fouten kunt maken.
 • Als de voorselectie kieslijst de focus heeft en u op Enter drukt, krijgt de kieslijst de focus en wordt de eerste record geselecteerd.
 • Navigeer weer met Pijltje-omlaag/omhoog door de kieslijst naar de gewenste record. U kunt ook snel een item zoeken in het zoekvak onder de kieslijst.
 • Wanneer u het gewenste item in de kieslijst heeft gevonden, drukt u op Enter (u kunt ook op het eerste veld dubbelklikken).

Terug in het invoerformulier

 • De waarde van het gekozen item wordt in het invoerformulier in het toevoeg-veld geplaatst.

Tips

 • Enter of dubbelklikkenZoals u ziet kunt u met de Enter-toets kiezen en ook met dubbelklikken. Probeer de verschillende manieren eens uit om te ervaren wat voor u het prettigst is. Zoveel mogelijk met de handen aan het toetsenbord is wel de meest gezonde manier.

Opmerkingen

Onzichtbaar/zichtbaarBij het maken van de keuze wordt het dialoogvenster automatisch onzichtbaar gemaakt en blijft de geselecteerde waarde beschikbaar voor een volgende keuze. Indien van toepassing wordt de kieslijst beperkt a.d.h.v. de vereiste voorwaarden.

Dialoogvenster geslotenWanneer u in het keuze dialoogvenster op Sluiten klikt, op Esc drukt of het venster sluit middels het kruisje, wordt het dialoogvenster niet verborgen maar echt gesloten. Ook als u het invoerformulier sluit. In deze gevallen blijft er niets geselecteerd.