Exporteren

Inleiding

Van toepassing op: Hoofdzakelijk voor Office Programs klanten die functionaliteiten willen laten bouwen.

OpmerkingHoewel ook Access rapporten kunnen worden geëxporteerd naar Excel, geeft dit soms wel en soms niet het gewenste resultaat. Kan dus niet standaard worden ingezet. Het heeft te maken met de opbouw van het rapport en de bijbehorende Office Programs functies. Van deze functionaliteit is dan ook voorlopig afgezien. Er is een kans dat een export (voor incidentele Access rapporten) in de toekomst wel mogelijk is.

Standaard exportfunctie

Standaard exportfuncties zijn beschikbaar in gegevensbladen via de groep Extra. Ook PopUp vensters in de gegevensbladweergave kunnen via het snelmenu worden geëxporteerd. Bij een export naar Excel worden de volgende bewerkingen altijd standaard uitgevoerd:

 • De kolomkoppen krijgen een speciale kleur om het wat leuker te maken.
 • Een filter wordt ingesteld.
 • De bovenste rij wordt geblokkeerd. Dat is handig als naar beneden wordt gescrold.
 • De kolombreedte van alle kolommen wordt aangepast aan de inhoud van de cel.

Overige

 • Maximum te exporteren records is 65.000.
 • Bij deze methode is de export gebaseerd op het actieve gegevensblad zoals het wordt weergegeven.
 • Wanneer u records selecteert, worden alleen de geselecteerde records geëxporteerd.

Voorbeeld van een geëxporteerd bestand

Aangepaste exportfunctie

Aangepaste exportfuncties zijn beschikbaar via een dialoogvensters. Want op een dialoogvenster kunnen diverse aangepaste functies worden geïmplementeerd waardoor de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn. Het exporteren gaat vaak i.c.m. eventuele andere opdrachten die overzichten genereren.

Aangepaste bewerkingen

Omdat het geen standaard exportfunctie betreft, kan voor kolommen exact worden bepaald hoe ze worden opgemaakt. Per geval wordt door Office Programs bekeken wat van toepassing is. Naast de bewerkingen van de standaard exportfunctie wordt ook het volgende uitgevoerd:

 • Bij numerieke waarden wordt de weergave bepaald wat voor de kolom logisch is.
 • Bij nummerieke waarden worden negatieve waarden rood en met een min-teken weergegeven.
 • In sommige gevallen kunt u het aantal decimalen voor een waarde instellen (via Opties). Deze instelling wordt dan met de export gehandhaafd.

Overige

 • Maximum te exporteren records is onbeperkt.
 • Bij deze methode kunnen de kolommen en volgorde ervan worden gebaseerd op uw wensen.

Voorbeeld van een geëxporteerd bestand

Zie ook