Filteren

Inleiding

In een Office Programs Access applicatie werkt u vaak middels technieken als recordsetfuncties en dialoogvensters. Hiermee kan snel elk gewenst criteria worden ingesteld en worden altijd de juiste records opgehaald. Daarnaast kunt u in formulieren, gegevensbladen, interactieve rapporten etc., ook zelf eenvoudig handige filters toepassen.

  • U kunt filteren via de groep Sorteren en filteren.
  • Bij (interactieve) rapporten via de groep Filteren.
  • Via het snelmenu.
Access UI: Groep Sorteren en filteren

Filtermenu

Plaats de invoegpositie in een veld waarop u wilt filteren. Het Filtermenu geeft nu de waarden die voorkomen in het geselecteerde veld. Zo kunt u kiezen op welke waarden u wilt filteren. Additioneel is er een handig extra menu. Afhankelijk van het data type van het geselecteerde veld, bevat dit menu Tekstfilters, Getalfilters, Datumfilters etc.

Access UI: Filtermenu in Interactief rapport

Selectiefilter

Met het Selectiefilter wordt (zoals de naam al aangeeft) gefilterd op wat is geselecteerd. Het selectiefilter is een menu. De opdrachten en toepassingsmogelijkheden in het menu zijn steeds afhankelijk van wat is geselecteerd.

  • Wanneer de invoegpositie in een veld staat terwijl er niets is geselecteerd, gebruikt de filter de gehele inhoud van het veld.
  • U kunt ook een deel van de inhoud van een veld selecteren. In dat geval gebruikt de filter alleen dat deel.
  • De mogelijkheden zijn steeds afhankelijk van het data type van het veld (tekst, getal, datum).

Tip In het Filtermenu wordt een extra menu weergegeven waarmee u gedetailleerder kunt filteren.

Opmerkingen

SnelmenuHet Selectiefilter kan ook via het snelmenu worden geactiveerd, maar dat biedt iets minder mogelijkheden. Gebruik bij voorkeur het Selectiefilter via het lint.

Toen Microsoft in 2007 met de nieuwe linten kwam, is ontwikkelaars namelijk geen mogelijkheid geboden om (in Access) ook de snelmenu's in deze vernieuwde technologie te maken. Daarom zijn snelmenu's noodgedwongen nog gemaakt met het CommandBars-object (technologie die oorspronkleijk werd gebruikt). Dit voldoet overigens prima, maar in het geval van de Selectiefilter biedt dit minder mogelijkheden dan het Selectiefilter via het lint.

Een filter in-/uitschakelen

De ingestelde filter wordt opgeslagen. Door de opdracht Filter in-/uitschakelen kunt u van modus switchen.

Een filter verwijderen

De opgeslagen filter verwijdert u met de opdracht Alle filters verwijderen.

Zie ook...