Gebruikers eigenschappen

Gebruikers eigenschappen zijn - in een Office Programs Access applicatie - eigenschappen waarvan de waarde via de Opties dialoogvensters worden ingesteld. Omdat de waarden worden opgeslagen in het BackEnd, werken alle gebruikers volgens dezelfde waarden. Gebruikers eigenschappen zijn dus gecentraliseerde eigenschappen en vormen een essentiële inhoudelijkheid van uw database.

De waarden van Database eigenschappen daarentegen, worden in het FrontEnd opgeslagen en gelden daarom per gebruiker. Bij een nieuwe update zijn deze eigenschappen weer op de standaardwaarde ingesteld.