De groep Records

Inleiding

Access UI: Groep Records

Uniek Wij hebben een unieke voorziening geïmplementeerd die de gebruiker beschermd tegen ongeoorloofd verwijderen van records.