Haperende systemen…

Inleiding

Een Office Programs Access applicatie zal nooit haperen vanwege een foutieve verwijzing naar een bibliotheek. Dit is een vaak voorkomend probleem wanneer gewijzigd wordt van computer, van Windows versie of van een Access versie. Wanneer een vakkundige programmering dan tekort schiet, is het einde oefening met uw applicatie. En aangezien het de motor van uw bedrijf is...

In dit artikel wordt op eenvoudige wijze uitgelegd waarom dat zo is.

Application Programming Interface

Windows maakt gebruik van de Application Programming Interface oftewel API, om het besturingssysteem aan te sturen. Vanuit applicaties zoals Access, Excel etc. kan ook gebruik worden gemaakt van de API functies. Maar dat vergt extra expertise.

Om extra functionaliteit aan een applicatie toe te voegen, gebruiken veel ontwikkelaars Active-X componenten. Dat zijn voorzieningen waarmee het de ontwikkelaars het programmeren makkelijker wordt gemaakt om o.a. API functies aan te roepen; bijvoorbeeld om een bestand of een folder aan te wijzen. Van deze 'hulpmiddelen' wil Microsoft zelf ook het liefst af omdat ook zij weten dat dit problemen geeft omdat het een afhankelijkheid schept ten aanzien van versies, bestanden die geïnstalleerd moeten zijn en de compatibiliteit met modernere technologie.

Active-X componenten moeten op het systeem zijn geïnstalleerd en een verwijzing naar de bibliotheek ervan moet in Access, Excel etc., zijn ingesteld. Wanneer een dergelijk bestand ontbreekt of het versienummer van het Active-X component klopt niet meer, dan stopt de applicatie ermee en is het einde oefening... Door API routines rechtstreeks aan te roepen, worden API functies rechtstreeks door Windows zelf uitgevoerd waardoor er geen extra bestanden en geen verwijzingen nodig zijn. Vanuit Access (of een andere toepassing), kan dus rechtstreeks een opdracht worden gegeven die door Windows zelf wordt uitgevoerd, dus zonder tussenkomst van een Active-X element. Office Programs maakt geen gebruik van Active-X componenten en roept de API functies rechtstreeks aan.

De communicatie tussen Microsoft Office toepassingen onderling

Microsoft Access kan ook communiceren met andere Microsoft Office programma's. Ook hiervoor kunnen verwijzingen naar de bibliotheken worden ingesteld om het programmeren te vereenvoudigen. Dit wordt 'Early Binding' genoemd. Maar ook dit is probleemgevoelig wanneer de applicatie op een ander systeem wordt geplaatst of wanneer er sprake is van een lagere versie op het systeem waar de applicatie op moet draaien. Daarom gebruikt Office Programs ook voor deze doeleinden altijd de manier waarbij geen verwijzing wordt ingesteld, hetgeen 'Late Binding' wordt genoemd.

32 of 64 bit

Met de komst van Office 2010 kan worden gekozen voor een 32 of 64 bit versie. Voor 64 bit-applicaties moeten API aanroepen speciaal zijn aangepast. Voor een Office Programs Access applicatie maakt het niet uit of u 32 of 64 bit gebruikt, ondanks de geïmplementeerde API functies. Ook hier heeft Office Programs haar huiswerk goed voor elkaar.