Help

Inleiding

Help

Via het dialoogvenster Help (F1) heeft u snel en makkelijk alle documentatie met één klik binnen handbereik. Ongeacht het de documentatie betreft van uw maatwerk, van een standaard applicatie of van geïmplementeerde modules.

Dialoogvenster Help in Access

Eén centrale Help bron

 • Druk in de applicatie op F1 om het dialoogvenster Help te open. Esc is sluiten.
 • De belangrijkste onderwerpen staan steeds bovenaan in de lijst zoals het Hoofdbestand van de desbetreffende applicatie en de Help van gerelateerde modules. Vervolgens zijn de reguliere Help onderwerpen op naam gesorteerd.
 • Dubbelklik in het veld Naam om het bestand te openen.
 • Nieuw? Kies de groepen Verkennen en Aan de slag.
  Het beste is om die volgorde aan te houden; ook de volgorde van de onderwerpen zelf zoals ze verschijnen in de lijst.
 • In de lijst kunt u het snelmenu gebruiken om de lijst naar eigen wens te filteren/sorteren.

Twee soorten verwijzingen

 • Een verwijzing naar een onderwerp dat via het dialoogvenster Help moet worden geopend (online) heeft deze opmaak.
 • Een verwijzing naar een locatie binnen de offline documentatie heeft deze opmaak. Dit zijn hyperlinks (koppelingen).
  Met Ctrl+klikken volgt u de koppeling. Met Alt+pijltje links gaat u weer terug naar de vorige locatie.

Meer tips

Structuur van de offline documentatie

In de offline documentatie van de applicatie treft u de volgende hoofdstukken aan.

Hoofdstuk Omschrijving
Aan de slag Hier leert u belangrijke dingen zodat u goed kunt omgaan met de documentatie. Hoe u door de applicatie kunt navigeren en waar en hoe u de database kunt inrichten.
Definities Een duidelijke, eenduidige definitie van zaken.
Afspraken voor aansturing applicatie Specifieke maatwerk afhankelijke afspraken.
Opties instellen Info over elke in te stellen optie.
Stuurgegevens Elk detail wordt toegelicht met praktische voorbeelden. In veel gevallen is er aanvullende informatie in de hoofdstukken Specifieke functies en/of Artikelen.
Artikelen In dit hoofdstuk kunnen diverse artikelen zijn gegroepeerd die een verhelderende uitleg geven over bepaalde aspecten. Dit zijn applicatie specifieke artikelen.
Specifieke functies In dit hoofdstuk zijn specifieke functies behandeld. In de meeste gevallen vindt u ze in het programma terug in het menu Specifiek onder dezelfde naam als waarmee de functies beschreven zijn.
Hoofdonderwerpen In dit hoofdstuk worden de hoofdonderwerpen van de database behandeld. Dit betreft in hoofdzaak die onderdelen die een invoer vereisen. Alle velden worden hierin tot in detail toegelicht.
Overzichten Alle objecten die dienen voor overzicht (behalve de Hoofdonderwerpen want die zijn al toegelicht). Er wordt vaak een toelichting gegeven op objecten als rapporten, recordsetfuncties en PopUp vensters. Objecten die voor zich spreken worden niet altijd genoemd.
Update geschiedenis Hier vinden gebruikers steeds terug wat er gewijzigd is m.b.t. tot het maatwerk. Voor de algemene updates, zie de pagina Update geschiedenis.