Klantgegevens kiezen

In een CRM (klanten beheersysteem) van een Office Programs Access applicatie zijn zowel de vestinggegevens als de verzendgegevens opgeslagen. In de meeste gevallen wordt automatisch de juiste gegevens opgehaald, maar soms is het nodig daar de vrije hand in te hebben. Hiervoor hebben we het dialoogvenster Klantgegevens kiezen. Dit dialoogvenster wordt gebruikt als meerdere gegevens in één vak verzameld moeten worden (een vrij in te vullen veld).

Hoe?

  1. Klik op de knop Kiezen bij het vak waar de data moet worden opgeslagen. Het dialoogvenster Klantgegevens kiezen wordt geopend.
  2. Het groepsvak Gegevens ophalen is nu automatisch op de juiste optie ingesteld (Vestinggegevens of Verzendgegevens). Deze instelling is de geadviseerde waarde, afhankelijk van het desbetreffende geval. U kunt van het advies afwijken, maar u moet goed beseffen dat vestinggegevens en verzendgegevens niet gelijk hoeven te zijn. Zorg er altijd voor dat de verzendgegevens bij Klanten altijd is ingevuld (dat kan automatisch, zie de module documentatie).
  3. Het groepsvak Wat is eveneens ingesteld op de waarde die voor het desbetreffende geval het beste is (Aanvullen of Vervangen).

Meer mogelijkheden

  • Om uw keuze te bevestigen kunt u: op OK klikken, op Enter drukken, of dubbelklikken op de lijst.
  • Op Esc drukken heeft hetzelfde effect als op Sluiten drukken.
  • Via het vak Zoek in de lijst kunt u snel naar een klant zoeken.

Specifiek gedefinieerde klanten

Klanten kunnen vaak specifiek zijn gedefinieerd. Bijvoorbeeld als vervoerder, expediteur, leverancier etc. Ook in die gevallen wordt rekening gehouden dat u uitsluitend die specifiek gedefinieerde klanten kunt kiezen.