Mappenstructuur

Inleiding

Een Office Programs Access applicatie werkt met een mappenstructuur die voor diverse doeleinden gebruikt wordt. Op deze pagina treft u informatie over vaak gebruikte namen van mappen en bestanden.

Mappen en bestanden

Opmerkingen

Niet alle mappen zijn altijd op alle applicaties van toepassing.

De mappen kunt u laten aanmaken via Opties Algemeen

Naam Omschrijving
Hoofd documentenmap Map De Hoofd documentenmap is een door u aangewezen locatie. Hier kunnen bestanden zowel automatisch als handmatig worden ondergebracht. Ook sub mappen worden vaak automatisch aangemaakt, afhankelijk van uw applicatie en behoeften. In de meeste gevallen hoeft u slechts éénmalig de Hoofd documentenmap aan te wijzen. Wilt u uw bestanden verhuizen naar een andere locatie, dan kunt u gewoon de locatie van de Hoofd documentenmap opnieuw aanwijzen en alle koppelingen zijn weer in tact.

Locatie: Backstage View (Bestand) > Opties > Tabblad Algemeen

Export Map Wordt automatisch aangemaakt onder de Hoofd documentenmap. Wordt gebruikt voor het exporteren van data.
Import Map Wordt automatisch aangemaakt onder de Hoofd documentenmap. Wordt gebruikt voor het importeren van data.
Klanten Map Wordt automatisch aangemaakt onder de Hoofd documentenmap. Hierin worden de klantmappen tijdens procedures automatisch aangemaakt wanneer nodig. U kunt ook handmatig klantmappen in de map Klanten aanmaken. Een klantmap is gelijk aan het KlantID.
Naslag Map Wordt automatisch aangemaakt onder de Hoofd documentenmap. Deze map kan worden gebruikt om algemene informatie in op te slaan. Vanwege de structuur kunnen bepaalde bestanden dan direct worden geopend, bijvoorbeeld wanneer u in Word of in Excel werkt. (En vanuit Word kunt u ook direct Excel bestanden openen.)
Temp Map Wordt automatisch aangemaakt onder de Hoofd documentenmap. Wordt gebruikt voor het exporteren van data die u niet direct nodig heeft.
Tekstbeheer.dotx Bestand Dit (indien van toepassing) meegeleverde Word sjabloon plaatst u in de map TekstbeheerSjablonen. Dit sjabloon wordt door meerdere applicaties en meerdere doeleinden gebruikt.
TekstbeheerSjablonen Map Wordt automatisch aangemaakt onder de Hoofd documentenmap. In principe bedoeld voor een specifieke module Tekstbeheer, maar hier worden ook andere sjablonen in opgeslagen.
Tekstonderdelen Map Wordt automatisch aangemaakt onder de Hoofd documentenmap. In deze map plaatst u de bestanden die als Tekstonderdelen dienen. Indien van toepassing treft u in de Help van uw applicatie hier meer informatie over.