Module Producten

Inleiding

Vaak worden producten voor zeer veel doeleinden ingezet. Deze module kenmerkt zich in het bijzonder door de kracht van de eenvoud.

Deze module bevat - indien nodig - alle onderdelen (op productniveau) voor het verwerken van boekhoudkundige zaken.

  • Deze module kan als een onderdeel (een sectie) in uw maatwerk worden geïmplementeerd.
  • Samen met andere slimme functies van andere modules werkt alles als één super tool.

Wilt u al uw bedrijfsadministratie automatiseren, klik dan de op knop hieronder:

Modules

Sectie Producten

Kenmerken

Kenmerken van sectie Producten
Wat Omschrijving
Waarde centraal instellen Veel standaardwaarden zijn in te stellen die de invoer elders vereenvoudigen. Denk hierbij aan de BTW code (is ook bij Klanten in te stellen indien u die module heeft), grootboeknummers voor inkoop en verkoop, en nog meer zaken die eventueel van toepassing kunnen zijn.
Voorraad systeem Er is een basis aanwezig voor een eenvoudig voorraad systeem. Veel applicaties behoeven echter een uitgebreider systeem.
Loonkostenbestanddeel Indien voor u van toepassing kunt u producten die als uren worden gefactureerd, markeren voor het Loonkostenbestanddeel. De module facturering doet de rest...
Overige Statistische nummers, royaltyrechthebbende etc., zijn andere zaken die door andere modules worden gebruikt voor een volledige dataverwerking.