Navigatie instellen

Inleiding

Access UI: Groep Standaard

Handige opties hebben soms ook een keerzijde. Als u daar rekening mee weet te houden kunt u gerust gebruik maken van extra handige mogelijkheden.

Snel instellen en switchen

Via de groep Standaard > Navigatie, kunt u via het dialoogvenster Navigatie instellen eenvoudig uw gewenste navigatiewijze bepalen en snel terug switchen.

  • 1 Huidig formulier automatisch sluiten als ik naar een andere locatie ga (Aanbevolen)
  • 2 Geopende formulieren open laten staan

Beide opties hebben voor- en nadelen. De voordelen merkt u zelf wel, maar het is belangrijk om bewust te zijn van de eventuele 'nadelen' van de tweede optie. Deze informatie heeft betrekking op de afhandelingsformulieren die direct onderaan het lint worden weergegeven. Voor de definitie van formulieren, zie Soorten formulieren.

Geopende formulieren open laten staan

Geopende formulieren in Access

Wanneer u voor deze optie kiest, blijven geopende afhandelingsformulieren als handige tabbladen onder het lint beschikbaar. U moet er echter zelf voor waken om records bijtijds op te slaan. Diverse zaken waar bij de eerste optie aan kan worden voldaan, ontbreekt bij de tweede optie:

  • Niet alles kan altijd perfect gemanaged worden m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid.
  • In het ene formulier kan data zijn bewerkt, verwijderd of toegevoegd, wat invloed kan hebben op de weergegeven data in een ander formulier. Hierbij kunnen ook subformulieren betrokken zijn die gekoppelde info weergeven. De weergave wordt nu niet automatisch bijgewerkt. Verwerkte data wordt natuurlijk gewoon doorgevoerd.
  • Keuzelijsten met invoervakken (drop down menu's) worden vaak automatisch direct bijgewerkt. Wanneer meerdere formulieren zijn geopend kan dit tot vertraging leiden.

Tips

  • Laat u formulieren openstaan, dan dient u zelf vaker op de opdracht Vernieuwen/Alles vernieuwen te klikken.
  • Als u meerdere formulieren laat openstaan zonder records op te slaan, kunnen er zich onopgemerkte situaties voordoen. U moet zelf met meer zaken rekening houden.
  • Sla records altijd zo snel mogelijk op. Houd er rekening mee dat u in een multi-user omgeving werkt waar ook anderen records bewerken. Goed is om taken te verdelen.
  • Er zijn zeker gevallen waarbij het handig is om sommige formulieren open te hebben staan. A.d.h.v. de soort locaties en bewerkingen die u met collega's uitvoert zult u met de tijd ervaren wat u wel en wat u misschien beter niet kunt doen.
  • Formulieren kunt u sluiten met Ctrl+F4 en dialoogvensters met Alt+F4, of via de Close button (het kruisje rechts boven).