Navigeren door de applicatie

Inleiding

Leer met één voorbeeld hoe de structuur van een Office Programs Access applicatie in elkaar steekt en u weet altijd overal de weg.

Opmerking Dit is een fictief voorbeeld. Het werkt overal hetzelfde.

Verkenning 1: Menu Bestand en Start

Linker bovenhoek van Access applicatie
Dialoogvenster Help in Access

  • Via Bestand gaat u naar het Backstage View waar u allerlei essentiële zaken kunt regelen die a.h.w. 'achter de schermen' spelen. In het artikel Backstage View vindt u er alle ins en outs over.
  • Via de knop Start kunt u vanuit elke locatie terug naar het startscherm.
  • Door op het vraagteken-icoontje óf op F1 te drukken opent u het dialoogvenster Help. Van daaruit kunt u elk Help onderwerp openen.

Verkenning 2: De sectie-tabbladen

Access UI: verz-500-tabfacturering

Een Office Programs Access applicatie bestaat uit secties die per tabblad worden weergegeven. Welke secties worden weergegeven is afhankelijk van de applicatie. Bij het openen van de applicatie zijn alle secties direct in beeld. In dit voorbeeld wordt naar de sectie Facturering gegaan.

Verkenning 3: Het tabblad Start

Access UI: verz-501-tabstartoffertes

Steeds wanneer een sectie is ingegaan wordt tabblad Start het actieve tabblad. De kans dat u naar een ander tabblad moet schakelen is uiterst gering. Het tabblad Facturering is nu helemaal naar rechts opgeschoven. Wilt u naar een andere locatie binnen dezelfde sectie, dan kan dat direct via het tabblad Facturering. Wilt u naar een andere sectie, dan klikt u op Start.

Via de opdracht Navigatie (groep Standaard) kunt u de applicatie zo instellen dat geopende formulieren automatisch worden gesloten of open blijven. In het laatste geval blijven geopende formulieren als handige tabbladen onder het lint beschikbaar.

Geopende formulieren in Access

Verkenning 4: Onderwerpen per tabblad en groep

De opdrachten die u op de afbeeldingen heeft gezien zijn overal in de applicatie op dezelfde wijze gerangschikt. Doordat opdrachten visueel worden weergegeven zullen gebruikers daarom altijd snel die taken kunnen vinden die ze nodig hebben. Welke tabbladen binnen een sectie aanwezig zijn, is afhankelijk van de locatie. Dit geldt ook voor de groepen binnen de tabbladen alsook voor de items die zich binnen de groepen bevinden.

Op de pagina Algemeen gebruik is een rubriek weergegeven waar alle tabbladen en groepen afzonderlijk zijn beschreven. In elk geval werkt het overal hetzelfde.