Opties Algemeen

Locatie: Backstage View (Bestand) > Opties

Tabblad Algemeen

Algemene instellingen voor alle applicaties.

Locaties

De locatie van het BackEnd

Dit is het pad naar het BackEnd waar de toepassing op dat moment aan is gekoppeld.

De locatie waar u een kopie van het BackEnd wilt opslaan

Hoofd documentenmap

Hier wijst u de map aan die de hoofdmap vormt voor documenten die door uw applicatie worden verwerkt. Voor meer, zie Documenten beheren.

Knop Mappenstructuur

Als u op de knop Mappenstructuur klikt worden er een aantal mappen aangemaakt. Hiervoor is het wel nodig dat eerst de locatie van de Hoofd documentenmap is opgeslagen. Wijs a.u.b. de Hoofd documentenmap aan, klik vervolgens op Toepassen (rechts onder) en daarna nogmaals op Mappenstructuur. Nu is de Hoofd documentenmap opgeslagen in de database. Voor meer informatie klikt u op de Help knop.

E-mail verkeer

E-mail verzendwijze als er meer dan één e-mailadres door programma is verzameld

Wanneer u een nieuwe e-mail aanmaakt voor de contactpersoon, en u heeft niet expliciet een e-mailadres aangewezen, zal het programma voor u alle e-mailadressen van de huidige record verzamelen en in Outlook instellen bij het vak wat u hier heeft geselecteerd. Dit betreft de standaard e-mail functies. Voor meer, zie E-mail verzenden.

Verzendwijze bij één e-mail adres in Access

EmailHandtekening van gerelateerd bedrijf gebruiken als werknemer geen EmailHandtekening heeft

Deze en de volgende optie hebben veelal betrekking tot geautomatiseerde processen inzake het e-mailen van specifieke documenten, zoals een factuur, een offerte, een order etc. Dit is dus applicatie afhankelijk.

Persoonlijke aanhef gebruiken

Met een aantal modules kunt u automatisch e-mails verzenden. Hier kunt u aangeven of u in dergelijke gavallen een persoonlijke aanhef wilt gebruiken. Hoe u de aanhef zelf kunt instellen, leert u in het artikel Berichten en teksten beheren > rubriek Mailings en Voorbeelden.

Overige

Als u op de knop Bedrijfsgegevens klikt wordt het dialoogvenster bedrijfsgegevens geopend. Dit is niet voor elke applicatie nodig.

Bedrijfsgegevens

Tabblad Algemene bedrijfsgegevens

Op dit tabblad kunt u een aantal velden invoeren die voor verschillende doeleinden van toepassing kunnen zijn, voor zover dit voor u of uw applicatie van toepassing is.

  • De velden waarvan de naam begint met ExtraInfo*, zijn applicatie specifiek. Indien van toepassing staat in uw Help documentatie aangegeven wat u hier moet invullen.
  • Indien voor u van toepassing, wordt een aantal velden gebruikt op diverse documenten indien dat van belang is. Het zijn de volgende velden die daarvoor gebruikt kunnen worden: Naam, Straat, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land, Telefoon1, Email1, Fax.

Tabblad Teksten op documenten

Op dit tabblad ziet u 2 vakken. De inhoud daarvan wordt gebruikt (kan worden gebruikt) op Financiële documenten. Voor meer informatie, zie Financiële documenten.

Tabblad EmailHandtekening

Hier kunt u de EmailHandtekening voor uw bedrijf instellen. Hoe u dit kunt doen leert u op pagina Berichten en teksten beheren > rubriek Mailings en Voorbeelden.

Tabblad Modulair

Algemene instellingen voor sommige applicaties.

Overige modulaire instellingen kunt u instellen via de opties van de desbetreffende module.

Aantal decimalen

Hier heeft u de mogelijkheid om voor het aangegeven soort veld een afwijkend aantal decimalen in te stellen. Stel dit veld in op 2 of hoger. Bij 0 of 1 geeft dat geen correcte waarde omdat de waarde wordt afgerond.

Valutakoersen

Voor dit onderwerp, zie de bijlage Vreemde valuta via uw offline Help of kijk op de pagina Vreemde valuta.

Valutakoersen gebruiken

Als de module Valutakoersen niet van toepassing is, is deze optie uitgeschakeld. Is deze wel van toepassing en wilt u deze optie gebruiken, dan kunt u dit aanvragen.

Tabblad Tools

Hulpmiddelen op verzoek.

Gebruikersdomein

In een aantal gevallen kan het zijn dat wij uw gebruikersdomein nodig hebben.