Recordsetfuncties

Inleiding

Om snel de juiste records weer te geven zijn er tal van mogelijkheden. En u hoeft nooit zelf moeilijke en tijdrovende query's samen te stellen met het risico dat die een verkeerd resultaat geven.

Wat zijn recordsetfuncties?

Recordsetfuncties zijn door Office Programs ingebouwde en voor geprogrammeerde functies waarmee u supersnel een bepaalde set records ophaalt. Dit bespaart enorm veel tijd omdat uzelf geen lastige query's hoeft samen te stellen. Bovendien geven ze altijd een correct resultaat. De sets worden direct op één of meerdere velden gesorteerd en/of gefilterd. Indien van toepassing wordt zelfs de gehele onderliggende bron gewijzigd om de records tot een bepaalde set te beperken (dat is anders dan filteren). Gewoon klikken en de functie doet het werk voor u.

Er zijn drie typen recordsetfuncties die door de volgende symbolen worden onderscheiden.

  • Bij een symbool als Fig. 1 wordt de gehele onderliggende bron op een bepaalde set met records ingesteld. Het menu Recordsets heeft altijd dit symbool, maar de symbolen voor de opdrachten in het menu kunnen verschillend zijn.
  • Achter het symbool als Fig. 2 ligt een sorteerfunctie. Deze afzonderlijk kunnen toepassen op de records die door een andere recordsetfunctie zijn gegenereerd kan erg handig zijn.
  • Met het symbool als Fig. 3 wordt een filter ingesteld op de huidige bron. Dit is anders dan wanneer u een filter insteld met het formulierfilter, want dan filtert u op 'wat gefilterd is'. Bij filteren volgens Fig. 3 worden eerst alle filters gewist en wordt er dus allleen gefilterd op wat overeenkomt met wat het bijschrift aangeeft.

Fig. 1

Recordset SQL in Access

Fig. 2

Recordset sorteren in Access

Fig. 3

Recordset filteren in Access

  • Bij maatwerk applicaties kan elke gewenste recordsetfunctie worden ingebouwd.
  • U heeft meerdere overzichten op dezelfde locatie.
  • Elke recordsetfunctie heeft een naam zodat u direct herkent welke records de functie zal weergeven.
  • Indien zinvol staan veldnamen tussen haakjes achter de naam van de recordsetfunctie. De reeks desc is toegevoegd bij aflopend, en ook alleen indien belangrijk.
  • Wanneer geen sorteervolgorde wordt aangegeven, is die zoals de vorige in de lijst van het menu.

Perioden en huidige bron

In sommige gevallen is er een speciaal menu, namelijk Perioden. Via dit menu worden records alleen gefilterd op de huidige bron. De huidige bron kan namelijk via het menu Recordsets of bij het openen van een formulier of gegevensblad zijn ingesteld, bijvoorbeeld om alleen records weer te geven over een bepaalde termijn om de lijst te beperken.

Voorbeeld Stel, de huidige bron is ingesteld om alleen records weer te geven van de huidige datum (de systeem datum), maar de database bevat ook records die verder in het verleden liggen. Wanneer u op Gisteren klikt, dan worden geen records als resultaat gegeven omdat de bron alleen record de systeem datum weergeeft.

Opmerking In het menu Perioden is - zoals gebruikelijk op het lint - eveneens een opdracht Alle filters verwijderen. Echter, bij deze opdracht wordt tegelijk gesorteerd op het veld of velden die in de reeks in het label staan vermeld.