Sneltoetsen

Opmerkingen

Deze sneltoetsen zijn niet allemaal standaard Access sneltoetsen, maar specifiek voor een Office Programs Access applicatie.

Wat Omschrijving
Alt+ onderstreept teken Hier wordt de toegangstoets geactiveerd, een onderstreept karakter op een knop of in een menu.
Alt+pijltje omlaag Hiermee kunt u in een keuzelijst met invoervak (ook wel combobox genoemd) direct een item kiezen. Dit is handig als u de omschrijving van het item niet weet.
Ctrl+F4 Hiermee sluit u een gewoon formulier.
Ctr+F6 Door geopende formulieren navigeren. Handig voor als u formulieren laat openstaan. Voor meer, zie Navigatie instellen.
Alt+F4 Hiermee sluit u een dialoogvenster. De knopinfo op een dialoogvenster geeft meestal ook aan op welke manieren u het dialoogvenster nog meer kunt sluiten (is verschillend). Knopinfo is info die verschijnt als u de muisaanwijzer over de knop beweegt.
Ctrl+Tab Hiermee kunt u op een tab-besturingselement naar het volgende tabblad gaan.
Ctrl+Z Door op Ctrl+Z te drukken wordt het actieve veld ongedaan gemaakt. Door nogmaals op Ctrl+Z te drukken worden bewerkingen trapsgewijs terug ongedaan gemaakt, en uiteindelijk de gehele record.
Shift+Enter Een record opslaan. Zie ook Record opslaan.
Ctrl+F Het dialoogvenster Zoeken weergeven.
End Hiermee gaat u (in de gegevensbladweergave) naar het laatste veld.
Enter Hiermee gaat u naar het volgende veld. Een hyperlinkveld veld moet u met de Tab-toets verlaten, anders wordt de hyperlink geactiveerd.
Esc
  • Bewerkingen ongedaan maken (zie Ctrl+Z).
  • In de meeste gevallen kan hiermee een dialoogvenster worden gesloten. In principe alle vensters waarin niet getypt wordt.
  • Het afdrukvoorbeeld u een rapport sluiten.
F1 Hiermee wordt het dialoogvenster Help weergegeven.
F2 Hierdoor wordt de schrijfmodus ingeschakeld. Dit is handig als u geselecteerde tekst in een veld wilt bewerken.
F3 Hiermee wordt het dialoogvenster QuickNote weergegeven.
F6 Hiermee kopieert u een record. Zie Record dupliceren.
Home Hiermee gaat u (in de gegevensbladweergave) naar het eerste veld.
Insert Hiermee slaat u een record op en wordt het formulier ingesteld voor de invoer van de volgende record. De Insert-toets kunt u bij elk formulier voor de invoer van records gebruiken, dus ook in gegevensbladen en in subformulieren. Als een subformulier de focus heeft, ontvangt het subformulier de toetsaanslag Insert zodat er ook met Insert een nieuwe record in het subformulier kan worden ingevoerd. Zie ook Record toevoegen.
PageUp/PageDown Hiermee scrolt u door records. In een enkelvoudig formulier gaat u naar een volgende of vorige record. In een doorlopend formulier en in de gegevensbladweergave gaat u een scherm omhoog of omlaag.
Shift+Spatiebalk Een record selecteren. Zie ook Record verwijderen.
Tab Hiermee verplaatst u de focus (de invoegpositie) naar het volgende veld.