SpecialGroup

Inleiding

Een SpecialGroup is een speciale inlog groep binnen het Inlogsysteem waarmee heel specifieke restricties kunnen worden afgedwongen. Door werknemers aan deze groep te koppelen worden extra mogelijkheden gecreëerd.

De SpecialGroup is gerelateerd aan een inlog groep met een specifiek (negatief) GroupID van 3 cijfers. Hieruit is de naam van de groep opgebouwd en is tevens gelijk aan het artikel in uw Help documentatie (bijvoorbeeld SpecialGroup999). Daarin staan de mogelijkheden beschreven die op de groep van toepassing zijn.

Reguliere instellingen worden overschreven

De instellingen voor een SpecialGroup overrulen de reguliere instellingen die u kunt maken. Dat betekent dat andere instellingen, naast die van de SpecialGroup, gewoon van kracht blijven. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer voor een formulier Edit op False staat, dan kunnen voor een SpecialGroup bepaalde velden toch worden bewerkt.
  • Wanneer u via een Opties dialoogvenster de breedte van een kolom in een gegevensblad heeft ingesteld op > 0cm (0cm is onzichtbaar en > 0cm dus zichtbaar), dan kan voor een SpecialGroup de kolom toch worden verborgen.

Slim

Op een formulier kunnen opdrachtknoppen zijn geplaatst, bijvoorbeeld om een tekst te kiezen voor een bepaald veld. Het dialoogvenster zelf dat daarvoor wordt gebruikt, mag gewoon toegankelijk zijn voor de SpecialGroup. Dat moet zelfs, want anders kan die groep het dialoogvenster nergens gebruiken. Het is het programma dat bepaalt bij welk veld het dialoogvenster (door de SpecialGroup) wel of niet mag worden gebruikt. Bij het kiezen van bijvoorbeeld een adres via een opdrachtknop op het formulier, geldt hetzelfde.

Maar let op, met sommige zaken moet u wel rekening houden. Zie volgende rubriek.

Rekening houden met

Net zoals bij alle instellingen rondom het inlogsysteem, dient u rekening te houden met een aantal zaken. Dit, omdat een gebruiker meerdere zaken op één locatie kan doen én omdat u bij sommige zaken vrij moet kunnen zijn of een inlog groep wel of geen toegang heeft tot een dialoogvenster, een taak etc. Die toegang kan op verschillende manieren mogelijk zijn.

  • Op bepaalde locaties kunnen diverse dialoogvensters worden geopend via het lint.
  • Soms kunnen ook acties worden uitgevoerd zonder dat een dialoogvenster wordt geopend.
  • Niet vergeten dat voorgaande items soms ook mogelijk zijn door te dubbelklikken op een veld.
  • Ook al is Add ingesteld op False, dan kan door programmacode (bijvoorbeeld via een dialoogvenster) toch een record worden toegevoegd. Ga dus na of dit het geval is voor de desbetreffende locatie en bepaal of de groep wel of geen toegang tot het dialoogvenster mag hebben.
  • Houd rekening met de toegang tot de PopUp vensters.
  • Houd rekening met wat gebruikers met subformulieren mogen doen. Als er een subformulier is op de locatie, wijs het dan altijd toe aan de SpecialGroup en stel de eigenschappen in. Doet u dat niet, dan verschijnt er telkens een bericht.

Ga dus goed na wat een gebruiker op een locatie kan doen en stel zaken naar uw wensen in. Waar u een inlog groep geen toegang voor wilt verlenen hoeft u ook niet in te stellen (behalve subformulieren). Probeer dingen vooral uit.