Tekst kiezen uit Berichten

Inleiding

Indien van toepassing in uw Office Programs Access applicatie, kunt u via het dialoogvenster Tekstkeuze eenvoudig voor gedefinieerde teksten kiezen die u beheert in het formulier Berichten (zie Berichten en teksten beheren voor details). Dit kan voor elk veld zijn dat met u is overeengekomen. Omdat u deze functionaliteit in meerdere situaties kunt gebruiken, zijn er meerdere mogelijkheden.

De tekst wordt steeds automatisch in het doelveld (waar de inhoud voor bedoeld is) ingevoegd.

Hoe het werkt

  • Fig. 1: Is het selectievakje Hier bewerken uitgeschakeld, dan gaat de inhoud van de items rechtstreeks naar het doelveld.
  • Fig. 2: Schakel het selectievakje Hier bewerken in, om de tekst op het dialoogvenster te bewerken. Dit is vooral handig als het doelveld op een formulier daarvoor te klein is.

Fig. 1

Dialoogvenster Tekstkeuze

Fig. 2

Dialoogvenster Tekstkeuze direct bewerken

  • Op een gewoon formulier treft u de opdrachtknop Tekstkeuze aan waarmee het dialoogvenster wordt geopend.
  • Bij een gegevensblad moet u op het doelveld dubbelklikken om het dialoogvenster te openen.
  • De optie Hier bewerken is altijd te gebruiken en vooral handig als het doelveld daarvoor te klein is.
  • Als het selectievakje Hier bewerken is uitgeschakeld, wordt het doelveld ingesteld op de waarde van de geselecteerde items als u op OK klikt.
  • Als het selectievakje Hier bewerken is ingeschakeld, wordt het doelveld ingesteld op de waarde van het vak Bewerking als u op OK klikt.
  • Nadat u op OK heeft geklikt, kunt u — zoals gewoonlijk — de waarde van het doelveld door Ctrl+Z gewoon weer ongedaan maken.
  • Klik op Items ophalen om de inhoud van de geselecteerde items naar vak Bewerken over te brengen als ze moeten worden bewerkt.
  • Een Categorie hoeft u in principe nooit te kiezen; het dialoogvenster opent op elke locatie standaard met de juiste items voor dat doel.

Opmerkingen

Oorspronkelijke inhoud Een klein 'mankement' bij dubbelklikken vanwege een technische reden.

Alleen als u op het doelveld moet dubbelklikken om het dialoogvenster te openen, kunt u het beste de tekst volledig op het dialoogvenster bewerken. Op het moment van dubbelklikken, is het doelveld namelijk nog niet bijgewerkt (de focus heeft het doelveld nog niet verlaten). Om die reden kan de inhoud niet (als verwacht) in het vak Bewerking op het dialoogvenster worden weergegeven. De tekst die wordt weergegeven is beperkt tot de waarde op het moment dat het doelveld voor de laatste keer was bijgewerkt (de focus verlaten had). Dit heeft overigens niets te maken met het feit of de record wel of niet was opgeslagen.