Tekstopmaak

Inleiding

access-snlmnu-tekstopmaak

In een Office Programs Access applicatie kunt u tekst opmaken om uw (standaard) berichten, contracten, memo's etc. een professionele look te geven of om tekst extra te laten opvallen.

Tip Er zijn ook mogelijkheden om tekst in HTML code op te maken en met samenvoegvelden en e-mail handtekeningen te werken. Deze zaken worden behandeld op de pagina Berichten en teksten beheren.

Opmerkingen

Op deze pagina (Tekstopmaak) wordt alleen behandeld hoe u tekst direct kunt opmaken middels de interface.

Tekst direct opmaken

In het algemeen kunt u volstaan met het direct opmaken van de tekst, d.w.z. zonder dat u de HTML code zelf hoeft te bewerken. Als u tekst direct opmaakt, moet u er ook echt voor waken dat de knop HTML code niet is ingedrukt (dat is de standaardmodus). De knop HTML code is niet beschikbaar op het lint, maar op de formulieren en dialoogvensters waar dat van toepassing is.

Via het snelmenu

access-snlmnu-tekstopmaak

Selecteer de tekst die u wilt opmaken. Het snelmenu Tekstopmaak verschijnt dan automatisch.

Via het tabblad Tekstopmaak

access-ui-tab-tekstopmaak

Op locaties waar tekstopmaak kan worden toegepast, is het tabblad Tekstopmaak beschikbaar. Er zijn ook gevallen waar u in dialoogvensters tekst kunt opmaken. Echter, omdat het lint voor dialoogvensters niet beschikbeer is, moet u het snelmenu gebruiken. Vaak zijn beide mogelijkheden beschikbaar.

Tip Er zijn ook mogelijkheden om tekst in HTML code op te maken en met samenvoegvelden en e-mail handtekeningen te werken. Deze zaken worden behandeld op de pagina Berichten en teksten beheren.

Enkele mogelijkheden

access-teksten-opslaan

Sla teksten in de Stuurgegevens op voor elk doel wat u kunt bedenken.

access-teksten-opmaken

Geef teksten een professionele look en kies ze middels een slim dialoogvenster.

access-dial-actie-tekstkeuze

Op het dialogvenster Tekstkeuze wijst u de gewenste tekst(en) aan. Deze (opgemaakte) teksten heeft u opgeslagen in de stuurgegevens. Voor de mogelijkheden op het dialoogvenster Tekstkeuze, zie Tekst kiezen uit Berichten

Opmerkingen

Wat Omschrijving
Memo velden Tekst die kan worden opgemaakt is alleen van toepassing op memo velden.
Meer mogelijkheden Er zijn ook mogelijkheden om tekst in HTML code op te maken en met samenvoegvelden en e-mail handtekeningen te werken. Deze zaken worden behandeld op de pagina Berichten en teksten beheren.