Update geschiedenis

Inleiding

Op deze pagina leest u alleen de belangrijkste wijzigingen. Tevens betreft het hier alle modules behalve uw maatwerk. De wijzigingen binnen uw maatwerk staan achteraan in de Help van uw offline documentatie vermeld.

Opmerkingen

Zo weinig mogelijk omkijken naar updatesDe datum (maand, jaar, zie verderop) van de update is de datum waarop het onderdeel in een module of applicatie is verwerkt. Wanneer het onderdeel op dat moment voor u niet echt noodzakelijk was, zenden we u niet telkens de update. Zo heeft u daar niet onnodig omkijken naar. Mocht u in de lijsten onderdelen zien waarover u graag direct zou willen beschikken, vraag dan gerust naar een update. Afgezien van uw verzoek worden updates standaard 1 á 2 keer per jaar verzonden. Dat is om het gehele systeem (programmacode e.d.) up to date te houden.

Updates voor uw moduleRaadpleeg de modules hieronder die voor u van toepassing zijn.

VersienummerHet versienummer is alleen van toepassing op een applicatie, dus niet voor de afzonderlijke modules. Het versienummer vindt u op het startscherm.

Globaal

Februari, 2020

Meer mogelijk met navigeren

Wanneer voorheen via de groep Standaard > Navigatie > optie 2 was geselecteerd, bleven alle formulieren open, dus ook de PopUp vensters. Nu blijven uiteraard onder deze optie de gewone formulieren open staan, maar de PopUp vensters worden gesloten. Het openstaande PopUp venster geeft namelijk niet de data weer van het formulier waar naar toe wordt genavigeerd.

Hetzelfde geldt wanneer u navigeert via het menu Ga naar.

Verder lieten we voorheen niet het opgevraagde formulier de focus krijgen als het al geopend was. Nu is dat wel het geval.

Oktober, 2018

Vreemde valuta

De module Vreemde valuta geïmplementeerd bij alle applicaties en alleen beschikbaar indien van toepassing. Zo ja, dan bent u nu voorzien van +/- 170 koersen wereldwijd. Lees er meer over op de pagina Vreemde valuta. Voor applicaties waarvoor de module van toepassing is, is het gelijknamige offine help bestand meegezonden waarin u o.a. instructies krijgt van hoe de module in gebruik te nemen.

November 2016

QuickNote

Voor meer, zie QuickNote.

Als u gebruik maakt van het inlogsysteem, dan moet u het object toevoegen. Hoe? Ga naar Inlogsysteem en kies de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen.

PDF's maken en verzenden + e-mail functionaliteiten

Er is een mooie basis gelegd om PDF bestanden te exporteren en direct per e-mail te verzenden. Dit kan ook worden ingezet voor uw maatwerk. Ook e-mail handtekeningen, berichten etc. kunnen worden ingesteld. Veel records worden met de update in Berichten en teksten beheren toegevoegd. Op de pagina Dialoogvenster opties staan een aantal zaken die ermee samenhangen zoals de nieuwe Mappenstructuur en nog veel meer.

Offline pagina's naar online

Bij het BackEnd zijn de offline bestanden geplaatst. Deze kunt u verwijderen omdat deze info naar de website is verplaatst. Het betreft de volgende bestanden:

Deze bestanden zijn nu ook te openen via het dialoogvenster Help. Ze vallen in de categorie Artikelen, maar staan wel vanwege de belangrijkheid bovenaan in de lijst.

Algemeen onderhoud

Er is groot onderhoud gepleegd, natuurlijk om alles te perfectioneren, maar ook om vele extra functionaliteiten te kunnen bieden.

Semi-module BasicOrders

Nog geen mededelingen.

Office Programs Factuur

Zie ook de modules van deze applicatie.

September, 2018

Verkoop- en Inkoop facturen

Een belangrijke extra functionaliteit is dat nu zowel Verkoop- als Inkoop facturen kunnen worden gemaakt. In eerste instantie wordt dit onderscheiden door het veld SoortFactuur. Tijdens de update worden alle bestaande facturen ingesteld als Verkoop factuur. Voor factuur- en offerte-elementen is het veld GrootboekIDInk toegevoegd. Hiervoor is tijdens de update grootboek 4000 toegekend aan alle factuur- en offerteregels; als die niet aanwezig was in de grootboeken, dan is die aangemaakt. Houdt u er dus rekening mee dat vanaf de update deze waarde anders kan zijn dan u wenst. Bij de Producten heeft u een waarde voor GrootboekIDInk ingesteld. Zorg dat dat correct is zodat alle nieuwe facturen en offertes worden gemaakt zoals daar is aangegeven.

Bij het doorboeken, herinneringen etc. wordt overal onderscheid gemaakt tussen de soorten facturen. Ook is het veld KostPrijs en Winst uit de factuur- en offerteregels verwijderd. KostPrijs is hier niet echt van toepassing en vaak overbodig. U leest er meer over in onderstaand artikel.

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Verkoop- en Inkoop facturen

Februari, 2017

Diverse

 • Er zijn een aantal Opties Facturering toegevoegd.

December 2016

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Verzending herinneringen

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help van de desbetreffende module.

November 2016

Diversen

Er zijn erg veel wijzigingen door de gehele applicatie doorgevoerd. Deze zult u vanzelf constateren en behoeven geen verdere toelichting.

Module Producten

Deze module is oorspronkelijk onderdeel van Office Programs Factuur. Het kan zijn dat u gebruik maakt van deze module.

Nog geen mededelingen.

Module Klanten

Deze module is oorspronkelijk onderdeel van Office Programs Factuur. Het kan zijn dat u gebruik maakt van deze module.

Maart, 2018

KlantID automatisch nummeren

Met het oog op toekomstige functies kunt u nu het KlantID automatisch laten nummeren. Zie de pagina AutoNumString.

December, 2016

Uitbreiding mappenstructuur

De Mappenstructuur is uitgebreid met de map Klanten.

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Verzending algemeen

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help van de desbetreffende module.

Module Projecten

Deze module is oorspronkelijk onderdeel van Office Programs Factuur. Het kan zijn dat u gebruik maakt van deze module.

Nog geen mededelingen.

Module Tekstbeheer

November 2016

Locaties

De locaties die voorheen via Opties Tekstbeheer werden ingesteld, zijn nu onderdelen van de Mappenstructuur en worden voortaan automatisch aangemaakt als de Hoofd documentenmap is aangewezen (Opties Algemeen). Plaats de Tekstonderdelen (indien van toepassing) en het Word sjabloon Tekstbeheer.dotx in de desbetreffende mappen.

Office Programs Orders

Zie ook Office Programs Factuur.

September, 2018

Inkoop en Indirecte verkoop orders factureren

Op het dialoogvenster AutoOrderData is voortaan een veld SoortFactuur, want voortaan is er meer mogelijk dan alleen Verkoop orders factureren.

Indien de order een Verkoop- of Inkoop order is, wordt dit veld automatisch ingevuld en kunt u het niet wijzigen. Bij een Indirecte verkoop order krijgt u een duidelijke waarschuwing en moet u zelf kiezen wat u wilt doen. In dit geval dient u zowel een Verkoop- als een Inkoop factuur te maken.

Bekijk ook de update info van module Office Programs Factuur (dat dient u altijd te doen).

Juli, 2018

Partijen

Voor Partijen is een recordsetfunctie Actuele toegevoegd. De velden Actief en UitSelectie zijn erg belangrijk. In de nieuwe nieuwe definitie: Actuele partijen leest u er meer over.

Planning en voorraad

Deze functionaliteit biedt niet alleen een direct inzicht in de totale voorraad, maar ook welke hoeveelheden u kunt inplannen over een bepaalde periode. M.a.w.: inzicht in welke ruimte er nog is en of die ruimte is overschreden.

Perioden toegevoegd

In het vak Periode kiezen zijn de volgende perioden toegevoegd:

 • Vorig-dit jaar
 • Dit-volgend jaar
 • Vorig-dit-volgend jaar

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Planning en voorraad
 • Nieuw artikel: Artikelen > SQLHOOverzicht
 • Nieuwe definitie: Actuele partijen

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Planning en voorraad
 • Planning en voorraad instellingen
 • Partij en Hoofdorder producten

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Juni, 2018

Extra functionaliteiten

 • Er zijn extra functionaliteiten om ordergegevens sneller bij te werken (inzake verzending en geschiedenis). Dit begint al bij het dialoogvenster Verzamelbon, maar er zijn ook andere locaties waar u zaken snel kunt regelen. In het artikel Verzamelbon leest u er alles over.
 • Waar de filter in het menu Perioden (groep Sorteren en filteren) was ingesteld op OrderDatum is de filter nu ingesteld op Leverdatum. Verder is het menu Perioden op meer locaties toegevoegd.
 • De verschillende typen recordsets worden nu door 3 verschillende iconen aangegeven. Het is goed om het verschil te weten, zie pagina Recordsetfuncties .

Diversen

 • Aangepast artikel: Artikelen > Verzamelbon.

Mei, 2018

Aanpassingen

 • Het Partijen gegevensblad is aangepast zodat nog beter kan worden voldaan aan de eisen van de branche organisaties.
 • Het formulier Partijen is aangepast.

Diversen

 • Gewijzigd artikel: Stuurgegevens > Partij locaties (zie de Toelichting).
 • Nieuw artikel: Artikelen > Track and Trace.

Oktober, 2017

Oogstjaar

Oogstjaar (formulier Partijen) is voortaan een verplicht veld. Tijdens de update is de waarde op 1000 ingesteld voor alle records waarvan Oogstjaar niet was ingevuld.

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Indicator bijwerken vanuit de orderregel

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Orderregels
 • Hoofdorderregels

September, 2017

Waarde van veld Productnaam in formulier Partijen aanpassen

Partijen worden voortaan aan producten gekoppeld. Bij de update is het veld Productnaam ingesteld op een willekeurig product. Wijzig de waarde van dit veld bij elke partij. Hoe? Zie Snel sorteren, filteren, opzoeken en bijwerken.

 • Bij een Orderregel boekstuk worden alleen die partijen weergegeven die aan hetzelfde product zijn gekoppeld als het product in de orderregel.
 • Bij een Neutraal boekstuk worden alle partijen weergegeven.

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Reclame crediteren

Juli (3), 2017

Uitbreiding functionaliteiten

 • De functionaliteiten rondom boekstukken zijn flink uitgebreid. Dit stond al een tijd op de agenda, maar omdat de dataverwerking erg gevoelig is, moest daar goed tijd voor worden uitgetrokken.
 • Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld om de applicatie nog sneller te maken. Recordsetfuncties - die lijsten samenstellen - stellen vaak een formulier filter in. Bij een filter bevat de onderliggende data echter nog steeds een volledige set van de records. Want als de filter wordt uitgeschakeld - of u genereert een andere recordsetfunctie - moete alle records weer worden weergegeven. Nu wordt niet een filter ingesteld, maar wordt de onderliggende bron steeds op een specifieke lijst ingesteld zodat deze beperkter is. Dat verhoogt de prestaties enorm, zeker als er na verloop van tijd zeer veel records zijn. De volgende lijsten zijn toonaangevend:
  • Alle
  • Actuele (dit is meestal de standaardlijst)
  • Lopende
  • Geschiedenis
  • Vervallen

Voor wat de lijsten inhouden, zie Artikelen > Statussen. Waar dit soort lijsten te zien zijn, is de nieuwe techniek toegepast. De nieuwe methode zal in de toekomst op steeds meer locaties zoals in de sectie Facturering, worden toegepast.

Diversen

 • Opties instellen > Tabblad Overig > Bewaar vereiste in (negatief) aantal maanden voor Orderregel boekstukken
 • Nieuw artikel: Specifieke functies > Boekstukken overzicht
 • Zoek in de Help op: Boekstuk ontkoppelen
 • Nieuwe definitie: Product leveringsspecificaties

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Boekstukken overzicht
 • Boekstukken overzicht instellingen

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Juli (2), 2017

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Hoofdorder info

Juli, 2017

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Order documenten > Ontvangstbevestiging
 • Nieuwe berichten: zie Afspraken voor aansturing applicatie > -245; -244.
 • Nieuw artikel: Artikelen > Hoofdorder beheer

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Hoofdorder beheer

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Juni, 2017 (2)

Diversen

 • Gewijzigd artikel: Artikelen > Order documenten > Afleveringsnota
 • Nieuw artikel: Artikelen > Te leveren producten

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Te leveren producten

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Juni, 2017

Indicator instellen

Het product is als een unieke record geïndexeerd a.d.h.v. het RowID. Een product in de hoofdorder kan in vele orders voorkomen, en zelfs meerdere keren in één en dezelfde order. Om deze reden is het van belang dat de Indicator dan ook op één locatie wordt ingesteld en wel in de hoofdorderregel van de desbetreffende hoofdorder. Zoals de Indicator is ingesteld, zo wordt deze overal in het systeem weergegeven. Hierdoor is de Indicator dus een momentopname. Vóórdat een document wordt gemaakt, moet u er dus voor zorgen dat de Indicator is ingesteld op de juiste waarde.

Bezig met nieuwe functionaliteit Om het instellen van de Indicator nog makkelijker te maken, wordt er aan een speciale functionaliteit gewerkt. Dit betreft zeer waarschijnlijk een geheel nieuw type overzicht. Een nieuw type overzicht wordt sowieso gemaakt om een extra dimensie te geven aan de beloofde overzichten die nog komen gaan...

Waarden wijzigen

Bij de Partijen en Hooforderregels zijn velden toegevoegd. Deze behoeven niet allemaal altijd een waarde. Verplichte velden zijn tijdens de update op een waarde ingesteld. Pas de waarden aan. Hoe u dat het makkelijkst kunt doen leest u in Snel sorteren, filteren, opzoeken en bijwerken (rubriek Werk data bij en blader door de records). Bekijk altijd de toelichting op de velden in de Help.

Registratienummer BKD

Voer dit nummer in in het veld ExtraInfo C bij Opties Algemeen > Bedrijfsgegevens.

Diversen

 • Nieuw veld, zie: Hoofdonderwerpen > HoofdOrderelementen > AanvankelijkeHoeveelheid
 • Gewijzigd artikel: Artikelen > Geplande leveringen (rubriek Verdelen)
 • Nieuw artikel: Stuurgegevens > Partij locaties
 • Nieuw artikel: Artikelen > Order documenten > Afleveringsnota
 • Opties Orders: Sommige velden werden voorheen toch weergegeven ondanks voor kolombreedte 0 was ingesteld. Dit is nu opgelost.
 • Opties Orders, nieuw: SpecialGroup100 mag AanvankelijkeHoeveelheid bewerken.

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Partij locaties

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Mei, 2017 (2)

Verpakking combinaties

Het veld VerpCombi werd voorheen gecontroleerd op uniekheid. De methode is nu uitgebreid waarbij VerpCombi vaker moet kunnen worden ingevoerd. Het veld VCKenmerk is toegevoegd en dat is nu het veld dat uniek moet zijn. Hiervoor is tijdelijk een reeks ingevoerd die moet worden aangepast. Zie het artikel voor instructies.

Diversen

 • Gewijzigd artikel (volledig!): Stuurgegevens > Verpakking combinaties

Mei, 2017

Klassen

Voor Partijen wordt voortaan een Klasse geregistreerd. Omdat dit een verplicht veld is, is de waarde voor het veld Klasse van elke partij op NVT ingesteld. Deze waarde moet u wellicht aanpassen, maar eerst moeten de nodige Klassen in de stuurgegevens worden gedefinieerd. Zie verderop.

Diversen

 • Nieuw artikel: Stuurgegevens > Klassen
 • Nieuw artikel: Artikelen > SpecialGroup100
 • Uitgebreid artikel: Hoofdonderwerpen > Hoofdorders > HoofdOrderelementen
 • Nieuw artikel: Hoofdonderwerpen > Reclameregistratie
 • Nieuw artikel: Artikelen >Verkoopprijzen

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Klassen
 • Ophalen HoofdOrderregel
  Dit dialoogvenster wordt geopend bij dubbelklikken op RowID. Dit is geen nieuw object, maar moet nog geregistreerd worden. Dit is eerder vergeten aan te geven.
 • Partij met klanten
 • Klassen
 • Reclameregistratie
 • Verkoopprijzen

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

April, 2017

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Geleverde producten

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Verzending geleverde producten

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Maart, 2017 (5)

Uitbreiding Hoofdorder overzicht

Het Hoofdorder overzicht is uitgebreid met levering- en facturatie informatie. (De sortering van de producten in de sectie Levering informatie is nog niet naar wens. Wordt aan gewerkt.)

Diversen

 • Gedeelte in artikel aangepast: Artikelen > Hoofdorders > Documenten > Hoofdorder overzicht (plus rubrieken)

Maart, 2017 (4)

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Geplande leveringen

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Geplande leveringen

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Maart, 2017 (3)

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • HoofdOrderregels van hoofdorder
 • HoofdOrderregels van klant

Maart, 2017 (2)

Hoofdorder overzicht

Het Hoofdorder overzicht geeft een overzicht van items in de hoofdorder met wat daaruit is geleverd.

Diversen

 • Nieuw artikel: Artikelen > Hoofdorders > Documenten > Hoofdorder overzicht.
 • Nieuw artikel: Artikelen > Hoofdorders > Specifieke info toevoegen.

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Verzending hoofdorder overzicht

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Maart, 2017

Hoofdorders

Maak Overeenkomsten en Reserveringen en genereer hieruit zo vaak u wilt orders. De documenten in de groep Afdrukken plus worden spoedig uitgebreid. Bekijk de aanvullende info in artikel Hoofdorders m.b.t. de Overeenkomst BB.

Diversen

 • Er zijn nieuwe artikels waaronder Hoofdorders. Via dit artikel kunt u doorklikken naar meer nieuwe gerelateerde artikels.
 • Nieuw artikel Tips.

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Hoofdorders
 • Hoofdorders gegevensblad
 • AutoOrder genereren
 • Verzending basis
 • Bemiddelaars (Stuurgegevens)
 • Bemiddelaars (PopUp vensters)
 • Partij boekstukregels van hoofdorder (PopUp vensters)

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help van de desbetreffende module.

Februari, 2017 (2)

Diversen

 • Er zijn een aantal Opties Orders toegevoegd.

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Etiketten monsterzakjes. Zie Artikelen > Overige documenten > Etiketten monsterzakjes.

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Februari, 2017

Diversen

 • AutoFactureren uitgebreid Zie AutoOrderData > Taakgroep 2.
 • BTW specificatie In alle rapporten is de BTW specificatie uitgebreid. Nu wordt niet alleen de BTW weergegeven, maar ook over welk bedrag het is berekend.
 • Deelfacturen Orders kunnen voortaan in delen worden gefactureerd. Voorheen kon maar één factuur aan een order worden gekoppeld, maar nu dus meer (onbeperkt). De data is allemaal bewaard en op de juiste wijze overgezet. Voor meer, zie specifieke functie AutoOrderData > Taakgroep 2 in het hoofd Help bestand.

Nieuw object voor Inlogsysteem

Er zijn nieuwe objecten aan de applicatie toegevoegd. Als u gebruik maakt van het Inlogsysteem dienen deze items beschikbaar gemaakt te worden voor de groepen die u heeft aangemaakt. Hoe? Klik hier of ga naar de pagina Inlogsysteem en kies daar de rubriek Het inlogsysteem inrichten > Inlogobjecten toekennen. In het vak Zoek in de lijst, kunt u de objecten opzoeken.

De nieuwe objecten zijn:

 • Deelfacturen. Zie AutoOrderData > Taakgroep 2.
 • Verzamelbon. Zie Artikelen > Overige documenten > Verzamelbon.

Meer info over de objecten zelf treft u aan in de Help (zie de hierboven staande verwijzingen).

Januari, 2017

Diversen

 • Phyto Bij het Phyto document was vergeten een Document vracht specificaties te implementeren. Hier is nu ook dezelfde techniek toegepast als bij het CMR. De optie Document vracht specificaties op het tabblad Phyto wordt door dezelfde instelling geregeld als die u gebruikt voor het CMR.
 • KG Bij de labels Netto en Bruto gewicht is KG toegevoegd.
 • Scheidingsteken voor duizendtallen Is in sommige gevallen toegepast. Zie hiervoor het artikel Scheidingsteken voor duizendtallen in het hoofd help bestand.
 • Vrachtcode Lettergrootte is groter en vet gemaakt. In eerste instantie werd uitgegaan van een consistente opmaak zoals bij de andere gegevens, maar omdat de vrachtcode een uniek en belangrijk gegeven is, is hiervoor toch een uitzondering gemaakt.
 • KenmerkChauffeur weergeven op de afhaalbon Dit is een instelbare optie geworden (Opties Orders > tabblad Overig). In het hoofd help bestand leest u meer over waarom u dit beter kunt uitschakelen.

Onderwijs- en Examenregeling

Er zijn geen berichten.