Verzoek tot aanpassing

Inleiding

Op de pagina Access modules wordt geadviseerd om binnen een standaardmodule geen wijzigingen te laten aanbrengen omdat een standaardmodule dan maatwerk wordt. Dat is nadelig en de reden waarom is daar uitgelegd. Het is echter ook niet altijd een zwart-wit verhaal. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, hanteren we daarom ook een 'grijs gebied'.

Grijs gebied

Voor wat betreft verzoeken binnen een standaardmodule (of de uitvoering van het verzoek wel of geen maatwerk wordt), bestaat er een 'grijs gebied'. Uw verzoek kan namelijk een goede, een matige of een ongeschikte aanvulling zijn. Deze definities bepalen hoe de kosten worden berekend.

Goed

Geen kosten.

Matig

De kosten worden berekend, maar zullen veel lager zijn dan bij specifiek maatwerk. De functionaliteit vormt geen nadeel voor andere gebruikers en zou functioneel voor hen kunnen zijn, maar het is voor hen geen essentiële functionaliteit. Deze maatregel biedt dus een redelijke middenweg van mogelijkheden en kosten.

Ongeschikt

De kosten worden berekend op basis van maatwerk. Uw applicatie of de module, wordt dan ook voortaan als maatwerk behandeld. Verder heeft de definitie 'ongeschikt' hier een wat ruimere betekenis. Uw verzoek kan los staan van de standaardapplicatie, d.w.z. dat anderen daar geen baat bij hebben.

Het kan ook duiden op een onverantwoord verzoek. Bijvoorbeeld dat voor de uitvoering van uw verzoek op een onverantwoorde wijze data zou moeten worden gemanaged. Voorbeelden hiervan zijn foutieve berekeningen, het verkeerd ophalen, weergeven en/of bijwerken van data. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij onverantwoorde verzoeken werden gedaan waarbij zelfs mensenlevens in gevaar zouden worden gebracht. Een onverantwoord verzoek zullen we altijd weigeren omdat op de schouders van een ontwikkelaar een grote verantwoordelijkheid rust. En ja, soms vinden klanten dat maar flauw, want 'de klant is toch koning'?! Hopelijk heeft u er begrip voor dat we uw data en anderen in bescherming moeten nemen. Want dat is wat mensen doen die over een goede dosis verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. Dit is een morele kant van de zaak die helaas niet alle mensen altijd serieus genoeg nemen.

Kostenberekening

Het komt nu eenmaal voor dat sommige gebruikers niet zo goed (of helemaal niet) kunnen uitleggen wat ze exact bedoelen. Dat is niet verwonderlijk en zeker ook geen schande, want het ontwikkelen van een applicatie is per slot van rekening niet hun expertise. Dit kan er echter wel toe leiden dat eenvoudige dingen dan soms veel tijd in beslag kunnen nemen. Een andere keer neemt het juist nauwelijks tijd in beslag en stelt het weinig of niets voor.

Omdat het onvoorspelbaar is hoeveel tijd een verzoek in beslag zal gaan nemen, hanteren we de volgende regels:

  1. De totale tijd die het kost een verzoek in behandeling te nemen (inclusief het nader toelichten, het verwoorden zodat het voor de aangever duidelijk is, etc.), wordt altijd in rekening gebracht en wel op basis van het reguliere uurtarief.
  2. De kosten van het vorige item worden afzonderlijk gefactureerd, ongeacht of uw verzoek wel of niet kan of zal worden uitgevoerd.
  3. Wanneer uw wens duidelijk is, wordt dit in een offerte vastgelegd. Na bevestiging van de offerte wordt uw verzoek uitgevoerd.
  4. Als u het eens bent met bovenstaande, kan uw verzoek in behandeling worden genomen.