Bladwijzers

Inleiding

Wanneer u van Office Programs Word documenten aangereikt krijgt, zijn deze natuurlijk al van alle gemakken voorzien. Maar soms wilt u ook zelf mogelijkheden uitbreiden. Hier leest u hoe u exact bladwijzers maakt in Microsoft Word om een goede automatisering mogelijk te maken.

Bladwijzers weergeven

Als u met bladwijzers werkt is het erg belangrijk dat bladwijzers op het scherm worden weergegeven. Hiermee kunt u voorkomen dat u ongemerkt een bladwijzer verwijderd of dat een bladwijzer per abuis voor een groter gebied wordt ingesteld dan bedoelt.

Doe het volgende om bladwijzers in Word weer te geven:

  • Menu Bestand > Geavanceerd > onder Documentinhoud weergeven > optie Bladwijzers weergeven inschakelen.

Vooraf gedefinieerde bladwijzers

Meestal staan bladwijzers al op een logische plaats zodat u niets meer hoeft te doen. Mocht u wijzigingen willen aanbrengen, dan ziet u hier hoe u dat moet doen.

In een voorbeeldbestand dat u heeft ontvangen zijn door Office Programs al bladwijzers gedefinieerd. Hiermee is bepaald waar data uit de database of 'tekstonderdelen' worden ingevoegd. Deze bladwijzers staan direct ná de alinea van het desbetreffende onderwerp zoals in het volgende bijvoorbeeld Opleidingsinfo. De alinea met het onderwerp, in dit geval Opleidingsinfo, kunt u gewoon van een andere tekst voorzien, maar de alinea met de bladwijzer moet verder alleen de bladwijzer bevatten.

Als u de informatie op een andere locatie wilt, dan kunt u het beste beide alinea's in hun geheel selecteren, knippen en vervolgens op de gewenste locatie plakken.

Access: bladwijzer standaard in Word

Naast dit soort gedefinieerde bladwijzers, zijn er vaak ook bladwijzers gedefinieerd om een onderwerp, een datum e.d. weer te geven, bijvoorbeeld op de voorpagina van een document. Hier staat de bladwijzer vaak direct achter het onderwerp zoals in het voorbeeld hieronder.

Als u de dergelijke bladwijzers elders wilt, moet u ervoor zorgen dat u de omschrijving inclusief de bladwijzer knipt naar het klembord en plakt op de gewenste locatie.

access-wd-bladwijzer-firstpage

Zelf een bladwijzer definiëren

Algemene handelwijze

  1. Ga naar INVOEGEN > groep Koppelingen > Bladwijzer.
  2. Voer een bladwijzernaam in en klik op Toevoegen.

Er zijn echter twee manieren om een bladwijzer te definiëren: als invoegpositie en als gebied.

Invoegpositie

Wanneer u niets selecteert vormt de locatie voor de bladwijzer slechts de invoegpositie. Dit is de standaard manier waarop Office Programs automatiseert en het meest eenvoudige voor u. De bladwijzer wordt dan weergegeven zoals in onderstaand voorbeeld.

Access: bladwijzer invoegpositie in Word

Plaats de invoegpositie op een lege alinea en ken de bladwijzer er aan toe. De bladwijzer wordt dan weergegeven zoals in onderstaand voorbeeld.

Access: bladwijzer invoegpositie plaatsen in Word

Gebied

Selecteer een gebied en ken de bladwijzer er aan toe. De bladwijzer wordt dan weergegeven zoals in onderstaand voorbeeld.

Access: bladwijzer gebied in Word

Indien sommige gevallen moet u deze methode gebruiken. Dit is echter alleen nodig in bijzondere gevallen en als dit in uw maatwerk expliciet is aangegeven. Indien dat zo is, doe dan het volgende:

access-wd-alles-weergeven

  1. Zorg dat de knop Alles weergeven (zie afbeelding) is ingeschakeld zodat u ziet wat u doet. U kunt nu de alineamarkeringen in het document zien.
  2. Selecteer het gebied waarvoor u de bladwijzer wilt definiëren en ken de blijdwijzer er aan toe.
  3. Belangrijk Zorg ervoor dat u niet de alineamarkering selecteert (zie figuur hieronder), want dan wordt de alineamarkering verwijderd wanneer door een geautomatiseerd proces op de bladwijzer iets wordt ingevoegd. De volgende alinea wordt dan één alinea met de huidige, een wijziging in de documentstructuur dus. Dat is niet wat we willen. Om dit te voorkomen plaatst u de invoegpositie achteraan het woord (of wat dan ook) en maakt u de selectie naar voren. Zo wordt het alineamarkeringsteken niet meegenomen in de selectie.
Access: bladwijzer gebied plaatsen in Word

Wanneer u het alineamarkeringsteken óók zou selecteren, en u zou vanaf die alinea tekst gaan toevoegen of een nieuwe alinea maken, dan wordt het gebied waarop de bladwijzer is gedefinieerd uitgebreid, wat we dus niet willen.

Geldige bladwijzernaam

Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter. De namen mogen cijfers en letters, maar geen spaties bevatten. Als u woorden wilt scheiden, kunt u een onderstrepingsteken ( _ ) gebruiken. Om zeker te weten dat u een geldige naam voor een bladwijzer invoert, is het verstandig de bladwijzer eerst in een Word document te definiëren en daarna pas in het veld Bladwijzer (in de database) in te voeren (maar beter plakken).