Wanneer procedures worden uitgevoerd in Word

Wanneer een procedure (via een dialoogvenster in uw Office Programs Access applicatie) is gestart, moet u binnen Word niet naar een ander document schakelen dan het document waarin bewerkingen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat u per abuis naar een ander document activeert, kunt u ook het volgende doen:

  • Klik met de rechter muisknop op de Windows Taakbalk. Kies Eigenschappen. Onder tabblad Taakbalk kiest u bij Taakbalkknoppen de optie Nooit combineren.

Algemene werkwijze

Nadat de procedure is gestart, zal het programma meteen het document op uw scherm weergeven dat wordt bewerkt. Op dit moment fungeren Access en Word als één applicatie (aangestuurd door Access). Wanneer u terugschakelt naar Access, zal het programma steeds naar Word terugschakelen bij elk nieuw document dat wordt gemaakt (indien van toepassing). Wanneer u tijdens de bewerking naar een andere applicatie dan Access schakelt, is Access en Word nog wel steeds één, maar u bevindt zich dan op een 'ander werkterrein'. Hierdoor schakelt het programma niet vanzelf naar Word terug zodat u gewoon in andere applicaties kunt werken. De procedure blijft in Word gewoon correct doorgaan. Tijdens de procedure kunt u dus even niet in Word andere werkzaamheden verrichten, want er kan maar één gebruiker tegelijkertijd op uw systeem in Word werken.

Binnen Word dus niet naar ander document schakelen dan het document waarin taken worden uitgevoerd. Is een andere applicatie actief en u wilt terug naar Word, dan moet u dus het juiste document activeren.

Als u veel documenten in één actie wilt laten maken of bewerken, is het aan te raden om de optie Document sluiten als het klaar is op het dialoogvenster in te schakelen.