Word inhoudsopgave maken

Inleiding

Van toepassing op: Word 2013

Een eenvoudige beschrijving van hoe u makkelijk een inhoudsopgave maakt in Word en naar uw eigen hand zet.

Opmerkingen

Dit artikel is bedoeld voor die gevallen waarin u deze handelingen zelf wilt uitvoeren. In maatwerk applicaties wordt deze handeling normaalgesproken geautomatiseerd uitgevoerd onder de diverse instellingen die u kunt opgeven.

Basiskennis

Een inhoudsopgave moet zijn gebaseerd op opmaakprofielen die zich in het document bevinden. Dat kunnen kop opmaakprofielen (kopstijlen) zijn en/of zelf gedefinieerde opmaakprofielen (profielen die uzelf heeft gemaakt). Een inhoudsopgave bevindt zich gewoonlijk vooraan in een document.

In Word zijn meerdere mogelijkheden om een inhoudsopgave in te voegen. In dit document wordt een beschrijving gegeven die het best past bij een inhoudsopgave die u zelf makkelijk kunt aanpassen.

Hoe?

  1. Zorg ervoor dat opmaakprofielen in het document zijn opgenomen.
  2. Plaats de invoegpositie op de locatie waar u de inhoudsopgave wilt hebben.
  3. Ga naar het tabblad VERWIJZINGEN > groep Inhoudsopgave > menu Inhoudsopgave, en kies Aangepaste inhoudsopgave… (We gebruiken dus géén voorgedefinieerd profiel.)
  4. Het dialoogvenster Inhoudsopgave verschijnt en het tabblad Inhoudsopgave is actief waar u instellingen kunt opgeven. U kunt het aantal niveaus opgeven, maar dat doen we niet. Eigenwijs hè!?
  5. Kies Opties… en bepaal in de kolom Niveau de niveaus die u wilt weergeven in de inhoudsopgave. Verwijder elke waarde in de kolom Niveau van de opmaakprofielen die Word (waarschijnlijk) heeft toegewezen (of voeg toe) om de inhoudsopgave mee te maken. Scrol door de gehele lijst.
  6. Klik op OK. Nu u terug bent in het dialoogvenster Inhoudsopgave ziet u dat het vak Aantal niveaus is verwijderd. Dat is omdat we zelf de niveaus bepaald hebben.
  7. Klik op OK en de inhoudsopgave wordt ingevoegd.

De inhoudsopgave bijwerken

Het bijwerken van de inhoudsopgave kan op verschillende manieren. Normaalgesproken heeft u één inhoudsopgave in het document, maar het kunnen er meer zijn...

  1. Plaats de invoegpositie in de inhoudsopgave die u wilt bijwerken en druk op F9.
  2. Of... ga naar het tabblad Verwijzingen > groep Inhoudsopgave, Bijwerken. Hiervoor hoeft u de invoegpositie niet in de inhoudsopgave te plaatsen als u één inhoudsopgave in het document heeft. Word vraagt of u de inhoudsopgave wilt bijwerken. Zijn er meerdere inhoudsopgaven in het document, dan bedoelt Word de eerste inhoudsopgave in het document... Als u op Nee klikt, dan zal Word een extra inhoudsopgave maken op de plaats van de invoegpositie. Klikt u op Ja, dan werkt Word de eerste inhoudsopgave in het document bij.