Werknemer kiezen in bijzondere omstandigheden

Inleiding

In databases worden vaak koppelingen gemaakt die data met elkaar verbinden. De standaardmethoden die daarbij worden gebruikt zijn in sommige gevallen niet toereikend om dit correct te managen. In een Office Programs Access applicatie wordt dit heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk opgelost. Onder de kopjes Hoe? ziet u hoe eenvoudig. Dat is alles. De uitleg over waarom, krijgt u verderop. Voor de oplossing gebruiken we het dialoogvenster Werknemer keuze.

Werknemers kiezen die aan een specifieke klant zijn gekoppeld

Hoe?

 1. Het veld waar de koppeling feitelijk moet worden gemaakt (koppelveld) kan elke willekeurige naam hebben. In uw Help staat aangegeven welk veld het is. Dit koppelveld kunt u niet bewerken. Dubbelklik op het koppelveld, of klik op de knop Kies naast het koppelveld (op gegevensbladen zijn knoppen niet beschikbaar).
 2. Het dialoogvenster Werknemer keuze wordt geopend en alleen de werknemers van de specifieke klant worden weergegeven.
 3. Dubbelklik op de werknemer en deze wordt meteen geregistreerd op de juiste plaats.

Meer mogelijkheden

 • Om uw keuze te bevestigen kunt u: op OK klikken, op Enter drukken, of dubbelklikken op de lijst.
 • Op Esc drukken heeft hetzelfde effect als op Sluiten drukken.
 • Via het vak Zoek in de lijst kunt u snel naar een werknemer zoeken. In dit vak worden steeds alleen werknemers weergegeven die in de keuzelijst worden weergegeven.
 • Schakel het vak Bestaande waarde wissen in, als u de bestaande waarde (een eventuele waarde in het koppelveld) wilt wissen.
 • In het geval een werknemer kan worden gekozen die niet aan een specifieke klant is gekoppeld, is het vak Werknemers van een specifieke klant ingeschakeld. U kunt dan een willekeurige klant kiezen waarna de gekoppelde werknemers in de werknemerkeuze lijst worden weergegeven.

Werknemers kiezen die aan een specifieke functie zijn gekoppeld

In enkelvoudige formulieren (waar één record tegelijkertijd wordt weergegeven) kunt u deze gewoon via een keuzelijst met invoervak kiezen. Op doorlopende formulieren en gegevensbladen ligt dat anders (waarom, zie verderop). Daar moet u dergelijke werknemers eveneens via het dialoogvenster Werknemer keuze kiezen. Het dialoogvenster wordt met programacode automatisch hiervoor ingesteld, dus u hoeft zich niet af te vragen hoe dat nou kan en of het wel goed is... Is de taak van de ontwikkelaar.

Hoe? (Alleen nodig bij doorlopende formulieren en gegevensbladen).

 1. Het veld waar de koppeling feitelijk moet worden gemaakt (koppelveld) kan elke willekeurige naam hebben. In uw Help staat aangegeven welk veld het is. Dit koppelveld kunt u niet bewerken. Dubbelklik op het koppelveld.
 2. Het dialoogvenster Werknemer keuze wordt geopend en alleen de werknemers met die specifieke functie worden weergegeven.
 3. Dubbelklik op de werknemer en deze wordt meteen geregistreerd op de juiste plaats.

Meer mogelijkheden

 • Om uw keuze te bevestigen kunt u: op OK klikken, op Enter drukken, of dubbelklikken op de lijst.
 • Op Esc drukken heeft hetzelfde effect als op Annuleren drukken.
 • Via het vak Zoek in de lijst kunt u snel naar een werknemer zoeken. In dit vak worden steeds alleen werknemers weergegeven die in de keuzelijst worden weergegeven.
 • Schakel het vak Bestaande waarde wissen in, als u de bestaande waarde (een eventuele waarde in het koppelveld) wilt wissen.

Waarom een speciaal dialoogvenster?

De oplossing voor een vaak voorkomend probleem in databases.

In een Office Programs Access applicatie kunt u werknemers aan klanten koppelen. Afhankelijk van de maatwerk applicatie, kunnen werknemers aan allelei zaken zoals opdrachten, offertes, aanvragen, etc. worden gekoppeld. De koppeling gebeurt standaard middels een keuzelijst met invoervak (dropdown menu). En in bepaalde gevallen kan er zich een situatie voordoen waarin uitsluitend werknemers mogen worden gekozen die aan een specifieke klant zijn gekoppeld. Echter, wanneer de werknemer dan aan een andere klant wordt gekoppeld, is er een probleem omdat die werknemer dan niet meer in de keuzelijst kan worden opgehaald; die haalt immers alleen werknemers op die aan die specifieke klant zijn gekoppeld... Dit probleem voorkomen we door de werknemer niet middels een keuzelijst met invoervak te kiezen (te koppelen), maar via een speciaal dialoogvenster zoals hierboven beschreven.

Op doorlopende formulieren en gegevensbladen

Op het nu een werknemer betreft met een specifieke functie of een werknemer die aan een specifieke klant is gekoppeld, op doorlopende formulieren en gegevensbladen moet de weergave altijde anders worden geregeld. Dit heeft te maken met dat er (bij een keuzelijst met invoervak) speciale functies moeten worden uitgevoerd voor een juiste weergave van de data. In enkelvoudige formulieren hoeft dat slechts per record, maar bij doorlopende formulieren en gegevensbladen moet dat voor elke record gebeuren hetgeen tot veel prestatieverlies leidt.