Dialoogvenster Zoeken

Inleiding

Access UI: Groep Extra Klantengegevensblad

Het dialoogvenster Zoeken is geen standaard zoekvenster van Access, maar speciaal ontworpen om gericht te zoeken.

Hoe het werkt

Het dialoogvenster Zoeken opent u door op Ctrl+F te drukken of via de opdracht Zoeken in De groep Extra.

  • Het dialoogvenster is afgestemd op de meest essentiële zoekvelden in het onderliggende bron. In het vak Zoeken in worden alleen de relevante velden beschikbaar gesteld en wel in de meest logische volgorde.
  • Wanneer u het criterium, de voorwaarde of het zoekveld wijzigt, wordt de zoekopdracht opnieuw uitgevoerd.
  • Wanneer u een zoekopdracht geeft wanneer een formulier in de gegevensinvoer modes staat, wordt de gegevensinvoer modes eerst ongedaan gemaakt.
  • Wanneer een filter is ingesteld zodat er een beperkt aantal records wordt weergegeven, dan wordt alleen in de gefilterde records gezocht.
  • Nadat op Zoeken is geklikt, wordt het resultaat kenbaar gemaakt (Gevonden / Niet gevonden).
  • U kunt op Esc drukken om het venster te sluiten.
  • Wanneer u het vakje Focus bij openen op Zoeken naar inschakeld, zal dat vak bij openen de focus krijgen, anders krijgt het vak Zoeken in de focus.